MOJÍK, Ivan (2. 11. 1928 Turzovka – 18. 4. 2007 Bratislava)

0
104

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1939 – 1948)

Pôsobenie: Pracovník literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave (1948 – 1959), redaktor časopisu Mladá tvorba, redaktor denníka Práca (od r. 1961), vedúci jej kultúrnej rubriky a zástupca šéfredaktora (1967 – 1970), tajomník Zväzu československých spisovateľov v Prahe (1966), pracovník v knižnom veľkoobchode, propagačný referent vydavateľstva Tatran (1974 – 1980), korektor v Západoslovenských tlačiarňach (1980 – 1989), redaktor časopisu Romboid

Básnik, prekladateľ. Debutoval v roku 1952 poémou Pieseň o Mirkovi Nešporovi, neskôr mu vyšli zbierky Hlboko v srdci (1955), Dnešný vzduch (1958), Blahoželanie ohňu (1968), Zrozumiteľný človek (1980), Sklené deti (1988), Tekuté oči (1999), Slepec a labuť (2003) a ďalšie. Prekladal z viacerých jazykov rôzne literárne druhy a žánre (J. Updike: Z dreva tesaný vták, F. Villon: Kodicil, Calderón de la Barca: Život je sen a ďalšie).

Literatúra: MIKULA, V. et al. Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram; Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.

Predchádzajúci článokMONDOK, Jozef (16. 3. 1742 Dolný Lopašov – 27. 7. 1823 Skalica)
Ďalší článokMLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)