GVADÁNI (Gvadányi), Jozef (16. 10. 1725 Rudabánya – 21. 12. 1801 Skalica)

0
278
Gvadányi Jozef

Štúdium: Gymnázium v Jágri, univerzitné štúdium v Trnave

Pôsobenie: Dôstojník (1743 – 1783), generál jazdy v Skalici (1783 – 1801)

Maďarský generál, literát. V roku 1785 sa usadil v Skalici, kde začal svoju literárnu činnosť. Písal žartovné príbehy (Pešťanské kúpanie, 1787), satiry (Myšlienky o terajšej tureckej vojne) a básne, napísal aj veršovaný román Cesta dedinského notára do Budína a epos Príbehy Pavla Rontóa a grófa Mórica Beňovského. V jeho kúrii v súčasnosti sídli Mestská knižnica.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 53-58; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 247; WLACHOVSKÝ, K. A propos József Gvadányi dnes. In Záhorie, 2005, roč. XIV., č. 3, s. 15-20.