nedeľa, 3 júla, 2022

BÍM, Hynek (5. 3. 1874 Lomnice nad Popelkou – 30. 12. 1958 Tišnov)

Štúdium: Učiteľský ústav v Brne (1888 – 1895), hra na husliach u Josefa Lhotského, hra na klavíri Pôsobenie: Učiteľ spevu a hry na klavíri na chlapčenskej meštianskej škole v Ivančiciach u Brna (1892 – 1899), učiteľ prírodopisu, spevu, fyziky, matematiky,...

ŠTEFÁNEK, Anton, Dr. (15. 4. 1877 Veľké Leváre – 29. 4. 1964 Žiar nad...

Štúdium: Gymnázium vo Viedni, zemepis – dejepis na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity (1898 – 1902), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1921 – 1923), študijné pobyty v Dánsku a v Nemecku (1907) Pôsobenie: Vydavateľ a redaktor časopisu Slovenský obzor v Budapešti...

HAŠA, Jozef (9. 3. 1888 Skalica – 27. 5. 1968 Pezinok)

Štúdium: ČVUT v Prahe (1911), filozoficko-teologická fakulta na univerzite v Belehrade Pôsobenie: Stredoškolský profesor v Budapešti (1916 – 1918), Nitre (1919 – 1935) a Bratislave (1935 – 1937), riaditeľ gymnázia v Nitre (1937 – 1956) Pedagóg, verejný činiteľ. V roku 1944 bol...

PELCMAN (Pelczmann), Ján (11. 5. 1828 Skalica – 2. 7. 1875 Smolenice)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (od r. 1851), učiteľ matematiky na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave (od r. 1853), farár v Smoleniciach (od r. 1860) Kňaz, bernolákovec. V rokoch 1849 – 1850 prispieval do Katolíckych novín....

ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932) Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby...

MLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1897 – 1901) a v Trnave, rímskokatolícka teológia v Bratislave (1905 – 1910) Pôsobenie: Katechéta (1910 – 1911), učiteľ homiletiky a biblických vied vo františkánskom seminári v Bratislave, výpomocný kňaz Farnosti sv. Jána vo Whitingu v USA, farár...

BLAHOVÁ, Gizela (rod. Okániková) (10. 1. 1882 Skalica – 19. 7. 1962 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Skalici Pôsobenie: Zbierala výšivky a ľudovoumelecké predmety. Spolu s manželom Dr. Pavlom Blahom stála pri zrode múzea v Skalici v roku 1905, viedla korešpondenciu, spravovala zbierky, zapožičiavala zbierkové predmety na výstavy, prijímala a sprevádzala návštevníkov...

GVADÁNI (Gvadányi), Jozef (16. 10. 1725 Rudabánya – 21. 12. 1801 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Jágri, univerzitné štúdium v Trnave Pôsobenie: Dôstojník (1743 – 1783), generál jazdy v Skalici (1783 – 1801) Maďarský generál, literát. V roku 1785 sa usadil v Skalici, kde začal svoju literárnu činnosť. Písal žartovné príbehy (Pešťanské kúpanie, 1787),...

ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne...

RAPANT, Daniel (17. 4. 1897 Holíč – 17. 4. 1988 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1909 – 1917), história a slavistika na Karlovej univerzite v Prahe (1918 – 1922), Štátna archívna škola v Prahe (1919 – 1921) Pôsobenie: Hlavný župný archivár v Bratislave (1924), prednosta Krajinského archívu (1928 – 1933), profesor...

STRAUSS, Pavol (30. 8. 1912 Liptovský Mikuláš – 3. 6. 1994 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1931), medicína vo Viedni (1931 – 1932) a v Prahe (1932 – 1937), štúdium hry na klavír Pôsobenie: I. interná klinika u prof. Schmidta v Prahe (1937), zborová nemocnica v Plzni, plukovná nemocnica v Ružomberku...

LICHARD, Daniel Gabriel (17. 1. 1812 Slovenská Ľupča – 17. 11. 1882 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Slovenskej Ľupči a v Rimavskej Sobote (1821 – 1823), evanjelické lýceum v Kežmarku (1823 – 1828) a v Bratislave (1828 – 1833), evanjelický teologický ústav vo Viedni (1834 – 1837) Pôsobenie: Vychovávateľ u A. Jurenáka v Bratislave...