štvrtok, 6 mája, 2021

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

DILONG, Rudolf (1. 8. 1905 Trstená – 7. 4. 1987 Pittsburgh)

Štúdium: Gymnázium v Trstenej a v Trnave (1916 – 1924), františkánska formácia v Trnave, rímskokatolícka teológia v Žiline a v Bratislave Pôsobenie: Františkánske kláštory v Kremnici, Hlohovci, Malackách, Žiline, Trnave a Skalici, kláštor sv. Antona v Ríme (1945 – 1947), kňaz slovenských emigrantov vo...

HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951) Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe,...

SASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1840 – 1844) a v Szolnoku (1844 – 1846), vstup do kapucínskeho kláštora vo Viedenskom Novom Meste (1846), filozofia v Tate a v Bratislave (1847 – 1850), teológia v Scheibse (1850 – 1851) a v Bratislave (1851 –...

BERGER, Eliáš (1562 Brezno – 16. 10. 1644 Skalica)

Štúdium: Univerzita v Heidelbergu (1593) Pôsobenie: Dvorný historik u Juraja Turza, učiteľ na evanjelických školách v Bratislave, Trenčíne, Uherskom Brode, dvorný historik Mateja II., od roku 1622 v Skalici, riaditeľ skalického tridsiatkového úradu (1634 – 1644) Autor básnických diel a...

VRCHOVSKÝ, Jozef (18. – 19. storočie Skalica)

Pôsobenie: Autor príležitostných básní oslavujúcich Františka I., cisársku rodinu a štátne výročia, autor pohrebných piesní pre obyvateľov Skalice, priateľ Bohuslava Tablica, člen Učenej spoločnosti banského okolia. Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská,...

ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne...

OSTRATICKÝ, Hieronym (1739 Skalica – 24. 5. 1809 Kremnica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Moravanoch nad Váhom, Veľkých Levároch (1840 – 1841), Preseľanoch (1842 – 1846), administrátor v Skalici (1847 – 1848), farár v Preseľanoch (1848 – 1880), dekan radošinského dištriktu Ľudovýchovný pracovník,...

BÍM, Hynek (5. 3. 1874 Lomnice nad Popelkou – 30. 12. 1958 Tišnov)

Štúdium: Učiteľský ústav v Brne (1888 – 1895), hra na husliach u Josefa Lhotského, hra na klavíri Pôsobenie: Učiteľ spevu a hry na klavíri na chlapčenskej meštianskej škole v Ivančiciach u Brna (1892 – 1899), učiteľ prírodopisu, spevu, fyziky, matematiky,...

KORESZKA, Július (24. 2. 1895 Dojč – 1. 12. 1958 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave (1905 – 1909) a v Skalici (1909 – 1914), Vysoká škola výtvarných umení v Budapešti (1914 – 1915), AVU v Prahe (1919 – 1924), v rokoch 1925 a 1928 študijné pobyty v Paríži Maliar. Špecializoval sa na krajinomaľbu,...

NEČESÁLEK, Michal Karol (26. 9. 1865 Šaštín-Stráže – 31. 7. 1936 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1878 – 1882), rímskokatolícka teológia v Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Uníne (1890 – 1892), v Borskom Mikuláši u Pavla Príhodu (1892 – 1908), farár v Borskom Mikuláši a dekan (1908 – 1926), od r. 1926 protonotár, kanonik trnavskej...

MAZÚR, Pavel (6. 5. 1811 Skalica – 11. 7. 1875 Vsetín)

Štúdium: Latinská škola v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave Pôsobenie: Národný pracovník, inžinier na Pálfiovskom panstve v Stupave, člen deputácie do Viedne v roku 1846, ktorej cieľom bolo potvrdenie spolku Tatrín. Udržiaval kontakt s reprezentantmi štúrovského hnutia, najmä so svojím...