nedeľa, 4 júna, 2023

BLAHOVÁ, Gizela (rod. Okániková) (10. 1. 1882 Skalica – 19. 7. 1962 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Skalici Pôsobenie: Zbierala výšivky a ľudovoumelecké predmety. Spolu s manželom Dr. Pavlom Blahom stála pri zrode múzea v Skalici v roku 1905, viedla korešpondenciu, spravovala zbierky, zapožičiavala zbierkové predmety na výstavy, prijímala a sprevádzala návštevníkov...

VRCHOVSKÝ, Samuel (9. 4. 1768 Skalica – 3. 8. 1797 Brno – Zábrdovice)

Štúdium: Právo v Pešti Pôsobenie: Pronotársky praktikant v Pešti a v Budíne, vychovávateľ v rodine krajinského sudcu T. Tihanyiho, právny zástupca rodiny Nakó (od r. 1795) Advokát, uhorský jakobín. Bol členom spoločnosti slobody a rovnosti v Pešti, odpisoval a rozširoval katechizmus občianskych práv...

ŠEDÝ, Jozef (10. 2. 1750 Skalica – 21. 9. 1829 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne, Ostrihome a Nitre, filozofia v seminári v Nitre, rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Profesor cirkevných dejín v seminári v Nitre (1774 – 1778), farár v Diviakoch, dekan vo Vesteniciach, farár v Bošanoch, nitriansky kanonik (1792), rektor seminára v Nitre...

SILLINGER, Pavel RNDr. (19. 7. 1905 Skalica – 29. 8. 1938 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, prírodopis a chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe Pôsobenie: Pomocná vedecká sila (1928 – 1931), nehonorovaný asistent v Botanickom ústave Karlovej univerzity (od r. 1931), učiteľ na stredných školách v Prahe (od r. 1932),...

DANIELIK, Jozef (21. 3. 1881 Skalica – 9. 12. 1938 Banská Bystrica)

Štúdium: Formácia v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (od r. 1898) Pôsobenie: Predstavený domu v maďarskej Piliscsabe (1912), člen provinciálnej rady maďarskej viceprovincie (1919), predstavený Misijnej spoločnosti v Československu a riaditeľ Dcér kresťanskej lásky (od r. 1921), špirituál...

ALAGOVIČ, Ladislav (1767 Malženice – 31.12.1846 Skalica)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave. Pôsobenie: Kaplán v Nitre a v Trenčíne, farár v Bošácej, správca farnosti v Plaveckom Petri, farár a dekan v Skalici (od r. 1821) Člen Slovenského učeného tovarišstva, kňaz. V roku 1846 vydal Modlitebnú knižku, ktorá bola v okolí Skalice, ale...

LACKO, Ján (24. 12. 1925 Myjava – 24. 6. 1991 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1944) Pôsobenie: Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne (Príbetská jar, 1956) aj hrané filmy, televízne filmy (Žltý dostavník, 1965; Anička Jurkovičová, 1983) a seriály (Naši synovia, 1974; Miesto v dome, 1976). Jeho najúspešnejšími filmami...

MALÁR, Augustín, gen. (18. 7. 1894 Reitern, Rakúsko – 1945 Sachsenhausen, Nemecko)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1904 – 1908), v Šoproni, Vysoká škola vojnová v Prahe (1927 – 1930) Pôsobenie: Dôstojník generálneho štábu, náčelník organizačného a materiálneho oddelenia 9. divízie a Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, pracovník Vojenského zemepisného ústavu v Prahe (1935 –...

BUNDALA, Albert (9. 11. 1878 Skalica – 1. 8. 1932 Pohronský Ruskov)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, ČVUT v Prahe Pôsobenie: Laborant v cukrovaroch v Čakoviciach pri Prahe, Domažliciach a Nürnbergu, asistent v cukrovaroch v Seredi, Mezőhegyesi, adjunkt v Modřiciach, Vranoviciach a Pohořeliciach, správca cukrovaru v Pohronskom Ruskove (od r. 1919) Chemik, cukrovarnícky odborník. Bol členom pražského študentského...

DILONG, Rudolf (1. 8. 1905 Trstená – 7. 4. 1987 Pittsburgh)

Štúdium: Gymnázium v Trstenej a v Trnave (1916 – 1924), františkánska formácia v Trnave, rímskokatolícka teológia v Žiline a v Bratislave Pôsobenie: Františkánske kláštory v Kremnici, Hlohovci, Malackách, Žiline, Trnave a Skalici, kláštor sv. Antona v Ríme (1945 – 1947), kňaz slovenských emigrantov vo...

TABLIC, Bohuslav (5. 9. 1769 České Brezovo – 23. 1. 1832 Kostolné Moravce)

Štúdium: Gymnázium v Dobšinej (1781 – 1783), evanjelické lýceum v Bratislave (1783 – 1789), teológia, filozofia, medicína, angličtina, francúzština, literárna história, estetika v Jene (1789 – 1790) Pôsobenie: Evanjelický kazateľ v Horných Rykynčiciach, farár v Acsi (1795 – 1802), Skalici...

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...