streda, 7 decembra, 2022

VESNIN, Eugen (vlastným menom Ignác Zelenka) (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6....

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1929) a v Trnave, Collegium Russicum v Ríme, Pápežská gregoriánska univerzita, Kráľovská univerzita, Pápežský orientálny ústav (1933 – 1943) Pôsobenie: Lektor slovenského jazyka na rímskej univerzite (od r. 1941), knihovník u kardinála E. Tisseranta,...

VIESTOVÁ, Zora, PhDr. (20. 3. 1920 Bratislava – 18. 10. 2002 Skalica)

Štúdium: Dievčenské gymnázium v Bratislave a v Košiciach, latinčina – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave (1938 – 1942) Pôsobenie: Učiteľka na gymnáziu v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a Galante (1943 – 1951), pracovníčka Mestského archívu v Skalici, riaditeľka Okresného archívu...

SILLINGER, Pavel RNDr. (19. 7. 1905 Skalica – 29. 8. 1938 Brno)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, prírodopis a chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe Pôsobenie: Pomocná vedecká sila (1928 – 1931), nehonorovaný asistent v Botanickom ústave Karlovej univerzity (od r. 1931), učiteľ na stredných školách v Prahe (od r. 1932),...

HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951) Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe,...

KOCIÁN, Ján Serafín (6. 6. 1785 Skalica – 3. 5. 1825 Pruské)

Štúdium: Rétorika v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1809) Pôsobenie: Kaplán v Novom Meste nad Váhom (1809 – 1814) a v Hlohovci (1814 – 1821), gvardián v Pruskom Kazateľ. Niekoľko jeho...

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

ALAGOVIČ, Ladislav (1767 Malženice – 31.12.1846 Skalica)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave. Pôsobenie: Kaplán v Nitre a v Trenčíne, farár v Bošácej, správca farnosti v Plaveckom Petri, farár a dekan v Skalici (od r. 1821) Člen Slovenského učeného tovarišstva, kňaz. V roku 1846 vydal Modlitebnú knižku, ktorá bola v okolí Skalice, ale...

ŠKARNICEL, Josef Antonín (1729 Pravonín – 27. 7. 1813 Olomouc), ŠKARNICEL, František Xaver (24....

Pôsobenie: Kníhtlačiari, vydavatelia, majitelia skalickej tlačiarne (1769 – 1898) Josef Antonín Škarnicel po presťahovaní sa do Skalice odkúpil v roku 1769 od Václava Šulca malú tlačiareň zriadenú vo Vayovskom dome na námestí a následne presťahoval...

HORŇÁK, Miroslav (18. 3. 1931 Skalica – 4. 6. 1994 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949) Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne filmy Dr. Janko Blaho (1963), Ján Mudroch (1965), Dáma v čiernom (1969) a ďalšie, hrané filmy Údolie večných karaván (1968), Noc s mačkou (1970), Hľadači svetla (1971),...

HORVÁTH, Pavel Frankovič (1623 Skalica – 17. 8. 1683 Viedeň)

Štúdium: Vstup do rehole piaristov v Lipnici, rímskokatolícka teológia Pôsobenie: Rektor piaristického ústavu v Rzeszowe a v Prievidzi, kláštor v Bojniciach, učiteľ v Prievidzi Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. 1992. Skalica. Skalica : Mestský úrad Skalica, 1992. s. 142.

VALACH, Ľudovít, MUDr. (18. 3. 1893 Skalica – 1. 5. 1941 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, medicína na univerzite v Budapešti, Prahe a Bratislave, študijné pobyty vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku Pôsobenie: Pracovník Internej kliniky prof. K. Hynka (1920 – 1931), prednosta Rádioterapeutického ústavu Lekárskej fakulty...

BUNDALA, Albert (9. 11. 1878 Skalica – 1. 8. 1932 Pohronský Ruskov)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, ČVUT v Prahe Pôsobenie: Laborant v cukrovaroch v Čakoviciach pri Prahe, Domažliciach a Nürnbergu, asistent v cukrovaroch v Seredi, Mezőhegyesi, adjunkt v Modřiciach, Vranoviciach a Pohořeliciach, správca cukrovaru v Pohronskom Ruskove (od r. 1919) Chemik, cukrovarnícky odborník. Bol členom pražského študentského...