utorok, 16 apríla, 2024

LACKO, Ján (24. 12. 1925 Myjava – 24. 6. 1991 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1944) Pôsobenie: Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne (Príbetská jar, 1956) aj hrané filmy, televízne filmy (Žltý dostavník, 1965; Anička Jurkovičová, 1983) a seriály (Naši synovia, 1974; Miesto v dome, 1976). Jeho najúspešnejšími filmami...

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

HUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1923), teológia v Olomouci a v Trnave, hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1935), v Regensburgu a Mníchove (1936 – 1938) Pôsobenie: Učiteľ na Hudobnej škole a na Hudobnej a dramatickej akadémii (1928...

HOLUBY, Jozef Ľudovít, Dr. (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1847 – 1850), evanjelické lýceum v Bratislave (1850 – 1856), teologická fakulta vo Viedni (1860) Pôsobenie: Kaplán u Ľudovíta Licharda v Skalici (1860 – 1861), farár v Zemianskom Podhradí (1861 – 1909) Venoval sa archeológii, botanike, etnografii,...

CZINÁR, Móric Pavol (30. 11. 1787 Skalica – 10. 2. 1875 Pannonhalm)

Štúdium: Skalica, Ráb, rímskokatolícka teológia Pôsobenie: Profesor v Pannonhalme, riaditeľ gymnázia v Rábe a v Bratislave, vedúci knihovník a archivár v Pannonhalme Historik, člen maďarskej akadémie. Za svoju vedeckú činnosť v archíve v Pannonhalme bol vyznamenaný cisárskym dekrétom. Usporiadal desaťtisíce zväzkov kníh a listín, skúmal...

ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932) Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby...

PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766),...

KÚTZKY (Kútsky, Kútszky), Michal (21. 11. 1828 Skalica – 18. 3. 1899 Brezová...

Štúdium: Gymnázium v Komárne, evanjelické lýceum a súkromné štúdium hudby v Bratislave, teológia vo Viedni Pôsobenie: Učiteľ hudby a organista v Skalici, profesor matematiky a hudby v Banskej Štiavnici, Békescabe, učiteľ hudby a organista v Brezovej pod Bradlom (1863 – 1898). Hudobný pedagóg,...

SASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1840 – 1844) a v Szolnoku (1844 – 1846), vstup do kapucínskeho kláštora vo Viedenskom Novom Meste (1846), filozofia v Tate a v Bratislave (1847 – 1850), teológia v Scheibse (1850 – 1851) a v Bratislave (1851 –...

HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951) Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe,...

SLOBODA, Daniel (20. 12. 1809 Skalica – 10. 11. 1888 Rusava)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1824 – 1828), evanjelická teológia v Bratislave (1829 – 1832) Pôsobenie: Tajomník Spoločnosti česko-slovanskej (1831 – 1832), kaplán na Myjave (1833 – 1836), farár v Rusave (od r. 1837) Botanik, etnograf, prekladateľ. Zbieral ľudové piesne,...

LEŠKOVÁ–LAUČEKOVÁ, Rebeka (3. 9. 1773 Vyšná Slaná – 16. 11. 1856 Kiskőrös)

Štúdium: Základná škola v Skalici (od r. 1784) Pôsobenie: Jedna z prvých slovenských poetiek, členka Puchmajerovej družiny, spolupracovala s Josefom Dobrovským, zostavila zbierku ľudových piesní, z ktorej čerpal aj Ján Kollár pri zostavovaní Národných spievaniek. Vydala sa za prvého...