pondelok, 18 októbra, 2021

ČULEN, Martin (31. 5. 1823 Brodské – 24. 1. 1894 Čaka)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1836 – 1840), Bratislave a Trnave (1840 – 1843), filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia na Pázmáneu vo Viedni (1845 – 1848) Pôsobenie: Kaplán vo Veľkých Levároch a v Majcichove (1849 – 1851), profesor matematiky a fyziky...

NECKÁR, Pavel (24. 1. 1888 Skalica – 29. 3. 1975 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Kežmarku, evanjelická teologická akadémia v Bratislave Pôsobenie: Kaplán v Liptovskom Mikuláši, farár v Liptovskom Trnovci, tajomník evanjelického biskupstva východného dištriktu v Liptovskom Mikuláši (od roku 1919), generálny tajomník evanjelickej cirkvi v Prešove (od roku 1931), člen Národného...

RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920...

PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766),...

BOOR, Michal (25. 9. 1837 Vrbové – 17. 3. 1891 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1849 – 1854), filozofia a teológia v Bratislave (od r. 1854) Pôsobenie: Vychovávateľ v rodine L. Paulinyho v Malých Bielcach, evanjelický kaplán na Myjave (1859), farár v Bukovci (1860 – 1868), farár a konsenior v Skalici (1868 –...

PAULINY-TÓTH, Viliam (3. 6. 1826 Senica – 6. 5. 1877 Martin)

Štúdium: Latinská škola v Senici (1834 – 1836), maďarská škola v Komárne (1836 – 1837), gymnázium v Modre (1838 – 1843), lýceum v Bratislave (1843 – 1846) Pôsobenie: Vychovávateľ v Kovine pri Belehrade a v Príbelciach (1846), profesor na gymnáziu v Kremnici (1847...

LAUČEK, Martin (12. 5. 1732 Martin – 9. 2. 1802 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, Sárospataku a Kežmarku Pôsobenie: Kantor v Brzotíne (1754), evanjelický farár v Kunovej Teplici (od r. 1759), Vyšnej Slanej (od r. 1761) a Skalici (od r. 1783) Spisovateľ, prekladateľ, predstaviteľ tolerančnej náboženskej spisby na Slovensku. Napísal modlitebnú...

HORECKÝ, Ján Valent (8. 7. 1781 Skalica – 9. 5. 1849 Kremnica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1808) Pôsobenie: Konventy Salvatoriánskej provincie (Nižná Šebastová, Stropkov, Beckov, Pruské), exhortátor na rehoľnom gymnáziu v Kremnici (1825 – 1840), profesor na...

DAMBORSKÝ, Ján (12. 8. 1880 Kopčany – 19. 6. 1932 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, teológia vo Viedni a v Ostrihome Pôsobenie: Katechéta v Budapešti (1904 – 1905), kaplán v Štiavnických Baniach, Topoľčanoch a v Petrovej Vsi, župný archivár a profesor (1918 – 1928), profesor gymnázia v Nitre (od roku...

DÚBRAVSKÝ, Ferdinand (8. 9. 1850 Borský Svätý Jur – 19. 6. 1926 Modra)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici a v Skalici (1862 – 1866) Pôsobenie: Redaktor časopisov Stráž na Sione (od r. 1904), Ľudových novín (od r. 1907), ich prílohy pre deti Priateľ dietok (1906 – 1908), Novín mládeže (1914), slovenského misijného...

DOHNÁNY (Dohnáni), Mikuláš (28. 11. 1824 Dolné Držkovce – 2. 6. 1852 Trnava)

Štúdium: Lýceum v Bratislave (od roku 1840) a v Levoči (1844 – 1846) Pôsobenie: Vychovávateľ v Bytči (1846) a v rodine G. Szemereho v Levoči (1847 – 1848), správca Jednoty mládeže slovenskej a redaktor rukopisného zábavníka Považje, poručík slovenského dobrovoľníckeho...

MALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola v Skalici, súkromná škola maliara K. Záhorského v Prahe (1894 – 1896), Umelecko-priemyselná škola v Prahe (1896 – 1898), Kráľovská akadémia výtvarných umení v Drážďanoch (1898 – 1900), študijný pobyt v USA (1901 – 1902) Pôsobenie: Zakladateľ...