streda, 26 januára, 2022

DAMBORSKÝ, Ján (12. 8. 1880 Kopčany – 19. 6. 1932 Nitra)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, teológia vo Viedni a v Ostrihome Pôsobenie: Katechéta v Budapešti (1904 – 1905), kaplán v Štiavnických Baniach, Topoľčanoch a v Petrovej Vsi, župný archivár a profesor (1918 – 1928), profesor gymnázia v Nitre (od roku...

BUCHTA, František, JUDr. (5. 2. 1915 Skalica – 16. 6. 1984 Hurbanovo)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, právnická fakulta Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziách v Skalici, Kežmarku, Malackách, Trnave, Senici, na Jedenásťročnej strednej škole v Holíči, na Hospodárskej škole a na Pedagogickej škole v Skalici, pracovník Ústavu štátu...

PINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Notársky pomocník v Radošovciach a v Sotinej, podnotár vo Veľkých Levároch, vedúci notár v Pobedime pri Piešťanoch (1919 – 1921), Čiližkej Radvani (1921 – 1926), Vrádišti (1926 – 1936), Moravskom Lieskovom (1936 –...

KLINDA, Ferdinand (27. 7. 1904 Kúty – 10. 10. 1962 Újezd u Brna)

Štúdium: Ľudová škola v Kútoch (1910 – 1915), gymnázium v Skalici (1915 – 1919) a v Košiciach (1919 – 1923), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1923 – 1928) Pôsobenie: Pracovník, tajomník a predseda Obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach (1928 –...

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

CHODNÍČEK (Chodnicius, Chodenicius), Ján (2. polovica 16. storočia Fulnek, ČR – pred 10.2.1670 Skalica)

Štúdium: Štúdium v Marburgu (1606), a v Herborne (1609) Pôsobenie: Správca zboru bratskej cirkvi v Bystřici nad Pernštejnem (1614) a vo Veľkej Býteši (1624), exulant v Skalici (1625), kazateľ zboru Jednoty bratskej v Sobotišti (1641 – 1646), spoluzakladateľ a konsenior (1647) a senior zboru...

HUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1923), teológia v Olomouci a v Trnave, hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1935), v Regensburgu a Mníchove (1936 – 1938) Pôsobenie: Učiteľ na Hudobnej škole a na Hudobnej a dramatickej akadémii (1928...

ASCANIUS, Michal (pseudonym Haško, Hasconius, Pannonus) (začiatok 17. storočia Žilina – 22. 12. 1700...

Štúdium: Univerzita v Prahe, medicína na univerzite v Jene (od r. 1630), Bazileji (1636/37) a Tübingene, filozofia na univerzite v Prahe (do r. 1620) Pôsobenie: Rektor školy v Žiline (1622 – 1629), dvorný lekár sedmohradského kniežaťa Juraja Rákociho I.,...

MAZÚR, Pavel (6. 5. 1811 Skalica – 11. 7. 1875 Vsetín)

Štúdium: Latinská škola v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave Pôsobenie: Národný pracovník, inžinier na Pálfiovskom panstve v Stupave, člen deputácie do Viedne v roku 1846, ktorej cieľom bolo potvrdenie spolku Tatrín. Udržiaval kontakt s reprezentantmi štúrovského hnutia, najmä so svojím...

MLYNAROVIČ, Miloš Kliment (11. 10. 1887 Studienka – 15. 5. 1971 USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1897 – 1901) a v Trnave, rímskokatolícka teológia v Bratislave (1905 – 1910) Pôsobenie: Katechéta (1910 – 1911), učiteľ homiletiky a biblických vied vo františkánskom seminári v Bratislave, výpomocný kňaz Farnosti sv. Jána vo Whitingu v USA, farár...

PALKOVIČ, Pavol, prof. (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Malackách (1941 – 1949), slovenčina a angličtina na Univerzite Komenského v Bratislave (1949 – 1953) Pôsobenie: Asistent na Vysokej škole pedagogickej (1953 – 1956), asistent na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1960), odborný...

BLAHO, Ján (4. 3. 1815 Skalica – 14. 12. 1893 Bratislava)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave (do r. 1839) Pôsobenie: Kaplán v Modre a v Sucháni (1843 – 1881), farár v Bohdanovciach nad Trnavou Národnokultúrny pracovník. Patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej aj Spolku sv. Vojtecha, bol jeho hlavným konateľom (1870), hlavným tajomníkom (1871...