KOTLIAREVSKÁ–BEDNÁROVÁ, Elena (29. 11. 1920 Skalica – 8. 4. 2004)

0
36
Kotliarevská-Bednárová Elena

Štúdium: Gymnázium v Skalici, súkromné štúdium spevu u prof. A. Korínskej a prof. J. Strelca

Pôsobenie: Sólistka, mezzosopranistka operety Novej scény v Bratislave (1954 – 1967). Hrala v klasických i súčasných operetách (napr. Žobravý študent, Hrnčiarsky bál, Bláznivá nedeľa, Pánska volenka a ďalšie) a čiastočne aj v činohernom súbore Novej scény

Literatúra: POLÁKOVÁ, Š. Sólistka spevohry zo Skalice. In Záhorie, 2002, roč. XI., č. 4, s. 20-21.

Predchádzajúci článokKRYSTYNOVÁ, Eva (18. 12. 1922 Skalica – 13. 10. 1987 Krásne Pole, ČR)
Ďalší článokKOŠTIAL, Rudolf (3. 4. 1913 Stará Turá – 1991 Zvolen)