štvrtok, 2 decembra, 2021

ČÁRSKY, Štefan (13. 12. 1870 Gbely – 24. 4. 1953 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teológia v Ostrihome (do r. 1893) Pôsobenie: Vicerektor v Jeruzaleme (1895), rektor Rakúsko-uhorského pútnického domu v Jeruzaleme (1895 – 1897), kaplán Farnosti sv. Alžbety v Budapešti (1902), notár a sekretár arcibiskupskej kancelárie v Ostrihome, rektor Pázmaňovho kolégia...

MONDOK, Jozef (16. 3. 1742 Dolný Lopašov – 27. 7. 1823 Skalica)

Štúdium: Teológia v Pázmáneu vo Viedni Pôsobenie: Prebendát v Ostrihome (1767 – 1768), farár v Malých Opatovciach (1768 – 1780), Piešťanoch (1780 – 1794) Rímskokatolícky kňaz. V roku 1794 sa usadil v Skalici. Mestu niekoľkokrát požičal väčšiu sumu peňazí a dal postaviť...

JAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť...

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1804 – 1809) Pôsobenie: Učiteľ v Tabe, na Myjave a vo Farnej (1817 – 1822), kaplán a rektor v Sarvaši (od r. 1825), farár v maďarskej evanjelickej cirkvi v Cegléde a v Cinkote Učiteľ, prekladateľ. Popri Jánovi Hollom bol...

UZERÓCZY (Uzseróczy, Ugróczy) , Matej Žigmund (1657 Skalica – 1731 Bratislava)

Štúdium: Filozofia na Trnavskej univerzite (do r. 1679), rímskokatolícka teológia v Pázmáneu vo Viedni (do r. 1682) Pôsobenie: Farár v Trstíne (1682 – 1684), Rohove (1684 – 1686), Turčianskom Sv. Jure (1694 – 1692), Vysokej pri Morave (1692...

KRYSTYNOVÁ, Eva (18. 12. 1922 Skalica – 13. 10. 1987 Krásne Pole, ČR)

Štúdium: Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe u Karla Smolinského (1942 – 1948) Pôsobenie: Výtvarná návrhárka pre Detský dom v Prahe (1950 – 1960), výtvarníčka domu kultúry v Ostrave (1960 – 1968), v slobodnom povolaní (od r. 1968) Keramikárka. Venovala sa aj...

BÍM, Hynek (5. 3. 1874 Lomnice nad Popelkou – 30. 12. 1958 Tišnov)

Štúdium: Učiteľský ústav v Brne (1888 – 1895), hra na husliach u Josefa Lhotského, hra na klavíri Pôsobenie: Učiteľ spevu a hry na klavíri na chlapčenskej meštianskej škole v Ivančiciach u Brna (1892 – 1899), učiteľ prírodopisu, spevu, fyziky, matematiky,...

ŠIMONOVIČ, Michal (30. 4. 1874 Skalica – 28. 2. 1919 Myjava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1884 – 1892), učiteľský ústav v Prešove Pôsobenie: Učiteľ na Myjave (1893 – 1899, od r. 1900) a v Blatnici pri Martine (1899) Osvetový pracovník, učiteľ. Podporovateľ slovenskej literatúry a tlače, organizátor ochotníckeho divadla, zakladateľ...

NOVÁK, Pavol (22.3.1829 Skalica – 8.6.1909 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Györi, rímskokatolícka teológia vo Viedni a v Pešti Pôsobenie: Učiteľ na trnavskom gymnáziu, notár arcibiskupského vikariátu (od r. 1856), tajomník generálneho vikára v Trnave (od roku 1864), bratislavský kanonik (1883), pápežský protonotár a prelát (od...

RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920...

FRIEDL, Regalát (25. 7. 1804 Skalica – 16. 9. 1868 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, teológia v Hlohovci a v Skalici (1828 – 1832) Pôsobenie: Katechéta v Skalici (do r. 1834), profesor humanitných tried gymnázia v Kremnici (1834 – 1836, 1840 – 1843, 1851 – 1853), Žiline (1836 – 1840),...

VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, Lýdia (30. 3. 1932 Modra – 22. 5. 1999 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Pedagogické gymnázium v Bratislave Pôsobenie: Učiteľka na dievčenskej strednej škole a základnej škole v Bratislave (1951 – 1962), redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Revue svetovej literatúry (1978 – 1987) Poetka, prekladateľka. Debutovala básnickou zbierkou Pohromnice (1966), v ďalších...

HOLUBY, Jozef Ľudovít, Dr. (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1847 – 1850), evanjelické lýceum v Bratislave (1850 – 1856), teologická fakulta vo Viedni (1860) Pôsobenie: Kaplán u Ľudovíta Licharda v Skalici (1860 – 1861), farár v Zemianskom Podhradí (1861 – 1909) Venoval sa archeológii, botanike, etnografii,...