UZERÓCZY (Uzseróczy, Ugróczy) , Matej Žigmund (1657 Skalica – 1731 Bratislava)

0
44

Štúdium: Filozofia na Trnavskej univerzite (do r. 1679), rímskokatolícka teológia v Pázmáneu vo Viedni (do r. 1682)

Pôsobenie: Farár v Trstíne (1682 – 1684), Rohove (1684 – 1686), Turčianskom Sv. Jure (1694 – 1692), Vysokej pri Morave (1692 – 1699) a Stupave (1699 – 1715), bratislavský kanonik, kustód Ostrihomskej kapituly

Spisovateľ, kanonik. Založil Spolok blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Založil album cirkevného bratstva, vydal knihu Poklad Maryánský z hory Karmelu (1712), modlitebnú knižku Zahrádka duchovní s krásnými kvítky vysadená (1722). V Stupave dal na vlastné náklady postaviť dve poľné kaplnky – kaplnku sv. Urbana (1705) a kaplnku sv. Barbory (1708).

Literatúra: GREGUŠ, M. Kňaz a mecén Matej Žigmund Uzeroczy. In Stupava : História. Pamiatky. Osobnosti. Príroda. 2011, roč. VII. (2010 – 2011), s. 62-66.