BOOR, Peter (16. 12. 1882 Holíč – 4. 12. 1966 Holíč)

0
72
Boor Peter

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1893 – 1897), evanjelické lýceum v Šoproni (1897 – 1900) a v Bratislave (1900 – 1901), teológia v Bratislave (1902 – 1906) a v Rostocku (1907)

Pôsobenie: Kaplán v Lubine (1907 – 1911), farár v Holíči (1911 – 1955), dekan skalického okolia (1919), senior nitrianskeho seniorátu (1934 – 1952)

Publicista, náboženský spisovateľ. Písal biografie, nekrológy, recenzie, články, ktoré boli uverejňované v časopisoch Evanjelický kazateľ, Cirkevné listy, Stráž na Sione, Evanjelický posol spod Tatier, Sloboda a v ďalších. V Holíči založil Spolok evanjelickej mládeže, venoval sa ochotníckemu divadlu, prednáškovej činnosti, bol predsedom seniorálnych pastorálnych konferencií.

Literatúra: PROKSA, P. Stánok Boží s ľuďmi. Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Holíči. Holíč : Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Holíči, 1995. s. 166-168.