Home Osobnosti Skalice PAULINY-TÓTH, Viliam (3. 6. 1826 Senica – 6. 5. 1877 Martin)

PAULINY-TÓTH, Viliam (3. 6. 1826 Senica – 6. 5. 1877 Martin)

0
PAULINY-TÓTH, Viliam (3. 6. 1826 Senica – 6. 5. 1877 Martin)
Paulíny-Tóth Viliam

Štúdium: Latinská škola v Senici (1834 – 1836), maďarská škola v Komárne (1836 – 1837), gymnázium v Modre (1838 – 1843), lýceum v Bratislave (1843 – 1846)

Pôsobenie: Vychovávateľ v Kovine pri Belehrade a v Príbelciach (1846), profesor na gymnáziu v Kremnici (1847 – 1848), pomocný úradník na župnom úrade v Trenčíne (1850), podslúžny v oslansko-rudnianskej ochodzi v Nitrianskej župe (1850), hlavný slúžny bytčianskeho okresu (1851 – 1853), stoličný komisár v Kečkeméte (1853 – 1860), Budín (1861 – 1863), redaktor v Skalici (1863 – 1867), Martin (1867 – 1877)

Spisovateľ, redaktor, novinár, účastník revolučných bojov 1848/1849, podpredseda Matice slovenskej. Písal poéziu (Staré a nové piesne V. Podolského, Básne Viliama Paulinyho-Tótha), prózu (Trenčiansky Matúš, Drotári, Mravní povídky, Dvaja hráči) i drámu (Ľudská komédia, Kocúrkovský bál, Pansláv). Napísal historické diela Slovenské bájoslovieChronológia UhorskaSlovenská kronika. Vydával humoristický časopis Černokňažník (1861 – 1864), literárny časopis Sokol (1862 – 1869) a ľudový politický časopis Jánošík (1862, 1863). Redigoval Národňí zábavňík (1845 – 1846), Národnie noviny (1871 – 1874), Letopis Matice slovenskej, prispieval do Pešťbudínskych vedomostí. Počas pôsobenia v Martine sa aktívne zúčastňoval na významných národných podujatiach a delegáciách, podieľal sa na založení martinského gymnázia (1867), sporiteľne (1868), spolku Živena (1869) a Kníhtlačiarskeho účastníckeho spolku (1870). V rokoch 1869 až 1872 bol poslancom uhorského snemu za srbsko-nemecko-slovenský okres Kulpín. Svoj program osvetovej a výchovnej práce uverejňoval v Národných novinách v cykle Listy ku slovenskému Tomášovi (1870). Bol členom Učenej srbskej spoločnosti v Berlehrade a Matice srbskej v Novom Sade.

Literatúra: GOMBALA, E. Viliam Pauliny-Tóth. Martin : Matica slovenská, 1975; HURBAN, J. M. Životopisy a články. Bratislava : Tatran, 1973; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 411-413.