utorok, 22 júna, 2021

Záhorie č. 4/1997

MVDr. Pavol Hallon: Záhorské konfínium PhDr. Viera Drahošová: Zvoncovité poháre na Záhorí a na Slovensku Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí Mgr. Eliška...

Záhorie č. 3/1997

Mgr. Marián Havlík: Návrat výtvarných hodnôt PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského PhDr. Viera Drahošová: Biely kostolík Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír...

Záhorie č. 2/1997

RNDr. Anna Ďurišová: Fosílne cicavce na Záhorí Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír Hlavatý: Geologické pomery na Záhorí Mgr. Ľudovít Košík: Pôsobenie rehole milosrdných bratov v Skalici PhDr....

Záhorie č. 1/1997

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 6. ročníka MUDr. Anton Gúth: K lokalizácii najdôležitejších archeologických nálezov v "Levárkach" PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S....

V. ročník 1996

Antálková, M.: Dedičstvo otcov. 4, s. 30 - 31 Antálková, M.: Obnovenie tradícií. 6, s. 27 - 28 Antálková, M.: Okresná prehliadka dedinských folklórnych...

Záhorie č. 6/1996

PhDr. Elena Minarovičová, CSc.: Nálezy mincí z rímskej vojenskej stanice v Stupave Mgr. Vladimír Petrovič: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč MVDr. Pavol Hallon:...

Záhorie č. 5/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Aničko milá, čos´ učinila alebo Skalica a kancionále Mgr. Peter Michalovič: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho Mgr. Miroslav...

Záhorie č. 4/1996

PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K...

Záhorie č. 3/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva PhDr. Mária Zajíčková: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači Peter Vrablec: Ľudové liečiteľstvo v Závode Čarovná ďatelinka Mgr....

Záhorie č. 2/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie Mgr. Miroslav Minďáš: Úpadok a zánik cechov Mgr. Ľudovít Košík: Morové rany v Skalici PhDr. Viera Drahošová: Archeologické...

Záhorie č. 1/1996

Na úvod piateho ročníka Mgr. Miroslav Minďáš: Vznik a vývoj cechov Marián Náhlik: Vznik obecných revírov Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi Skalicou a strážnickým...

III. ročník 1994

Appel,R.: Dušnice a kostolík sv. Margity v Kopčanoch. s/94 Čermák,D.. Ing.: Ropa na Záhorí. 1/94 DúžekS.,PhDr.,CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na Záhorí. 1/94 -dra- :...