Záhorie č. 5/1998

Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov Peter Michalovič

0
719

Miroslav Juza: Bitka pri Senici
MVDr. Pavol Hallon: Trampoty starého vojaka, alebo …ale ag pár holby vína sem zaplatil…
PhDr. Mária Zajíčková: Kríž na pamiatku padlého syna v Dojči
Mgr. Braňo Kolény: Spomienka na akademického maliara Mariána Velbu
Náš rozhovor s výtvarníkom Štefanom Štefkom
Marián Náhlik: Dva neznáme erby zo Skalice
Mgr. Ľudovít Košík: Akademik Ľudovít Novák
Mgr. Peter Michalovič: Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov
Kopčianske koláčiky
Pranostiky zo Štefanova
Mgr. Peter Michalovič: Z depozitárov Záhorského múzea v Skalici

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Dojč (-efor-)
Dojč (-dra-)
Krst kníh v Senici (-dra-)

SPRÁVY
Slávnosť poďakovania za úrodu v Radošovciach (-zaj-)
Prehliadka krojovaných skupín Skalického okresu v Kopčanoch (Vladimír Grigar)
Súsošie slovanských vierozvestcov v Kútoch (-zaj-)
„Ve Skalici na rínečku…“ (Ľudovít Košík)
Seminár o obnove stavebných pamiatok Skalice (-dra-)
Dojč (-dra-)
110. výročie dychovky v Zohore (Anka Havlíková)
Sté výročie kostola v Zohore (Anka Havlíková)
Na Záhorí hudby hrali (-pm-)