VII. ročník 1998

Bibliografia VII. ročníka (1998) časopisu Záhorie

0
775

Antálková, M.: Veľká prestávka. 4, s. 35-36
Benceová – Zálesňáková, E.: Vánoce a vánoční zvyky. 6, s. 30-31
Černý, V., MUDr.: Ít rovnú cestú, to je najlepší (spomienkové rozprávanie). 3, s. 27
-dra-: Dojč. 5, s. 25-27
-dra-: Dojč. 5, s. 32-33
-dra-: Historické vozidlá v Petrovej Vsi. 3, s. 33-34
-dra-: Konferencia o miestnej kultúre v Skalici. 3, s. 37-38
-dra-: Krst kníh v Senici. 5, s.27 -dra-: Rekonštrukcia Námestia mieru v Holíči. 3, s. 36-37
-dra-: Seminár o obnove stavebných pamiatok Skalice. 5, s. 31-32
-dra-: Výstava obrazov Ota Kroupu. 6, s. 32
-dra-: Výstava Slovenskí vzdelanci (Ľudovít Novák). 2, s. 32
Drahošová, V., PhDr.: Archeologický prieskum. 3, s. 28
Drahošová, V., PhDr.: Kaplnka sv. Margity v Kopčanoch. 3, s. 15-19
Drahošová, V., PhDr.: Svätý Mikuláš a jeho patrocínium na Záhorí. 6, s. 8-11
Drahošová, V., PhDr.: Príhovor na úvod 7. ročníka. 1, s. 3
Drahošová, V., PhDr.: Z depozitárov Záhorského múzea. 2, s. 25-28
Drozdová, M.: Kopčanské koláčki. 5, s. 21-22
Drozdová, M.: Vodný mlyn v Kopčanoch. 1, s. 24
Dúbravský, F.: Malinský vrch. 2, s. 24-25
Dúbravský, F.: Utajený zločin. 1, s. 25
-efor-: Dojč. 5, s. 25
-efor-: Sila krehkosti. 6, s. 31
-efor-: Sumár dedičstva otcov. 1, s. 29-30
Federmayer, F., Mgr.: Zemianstvo na Záhorí do konca 17. storočia. 2, s. 2-6
Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Juraj Papánek (1738-1802). 2, s. 8-11
Fordinálová, E., PhDr., CSc., Doc.: Podiel Záhoria vo zväzku Svorných sŕdc alebo „záhorácka“ literárna polemika. 1, s. 4-6
Grigar, V., PhDr.: Prehliadka krojovaných skupín Skalického okresu v Kopčanoch. 5, s. 28-29
Gúth, T. – Gúthová, H.: Na levárčanskích prádkách. 6, s. 27-29
Hallon, P., MVDr.: Rozdelenie trhovej osady Cheturtukhyel (Plavecký Štvrtok). 6, s. 2-6
Hallon, P., MVDr.: Trampoty starého vojaka, alebo …ale ag pár holby vína sem zaplatil. 5, s. 5-7
Havlíková, A.: Sté výročie kostola v Zohore. 5, s. 34-35
Havlíková, A.: 110. výročie dychovky v Zohore. 5, s. 33-34
Hrbatý, J., RNDr.: Rybárstvo na Záhorí. 6, s. 18-19
Hrbatý, J., RNDr.: Záhadné kamenné bloky v Holíči. 1, s. 22-23
Jamárik, V.: „Tu spočíva urozená nekdy pani…“. 4, s. 10-11
Jamárik, V.: Zo spomienok na Sotinu. 1, s. 15-17
Juza, M.: Bitka pri Senici. 5, s. 2-4
Juza, M.: Mikuláš Pálffy. 2, s. 7-8
Juza, M.: Pamätná strieborná minca. 4, s. 38-39
Juza, M.: Príležitostná pečiatka. 3, s. 33
Juza, M.: Príležitostná známka. 6, s. 35
Juza, P., PhDr.: Synagóga v Stupave. 2, s. 28-29
Kaňa, J., Dr.: Dr. Pavol Hallon: Štyristo rokov malackého školstva. 3, s. 30-31
Kaňa, J., Dr.: Františkánske gymnázium v Malackách. 3, s. 32
Kaňa, J., Dr.: Na knihu Vladimíra Petroviča, Ondreja Koča st. a Pavla Proksu: Z dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Skalici… 2, s. 34
Kaňa, J., Dr.: O večných múroch staroslávneho mesta Skalice (Veselá povesť z nedávnych čias). 4, s. 32-33
Kolény, B., Mgr.: Čerstvý dúšok čistého vzduchu z Chvojnickej doliny. 3, s. 38
Kolény, B., Mgr.: Spomienka na akademického maliara Mariána Velbu. 5, s. 9-11
Kolény, B., Mgr.: Vladimír Petrovič, Ondrej Koč st., Pavel Proksa: Z dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Skalici. 2, s. 32-34
Konečný, A., Mgr.: Anglické desanty na Záhorí. 6, s. 6-8
Konečný, A., Mgr.: Časopis Hlas a jeho doba. 4, s. 12-15
Konečný, A., Mgr.: Husitské vojská v Skalici. 3, s. 11-15
Konečný, A., Mgr.: Z depozitárov Záhorského múzea. 4, s. 29-30
Košík, Ľ., Mgr.: Akademik Ľudovít Novák. 5, s. 17-18
Košík, Ľ., Mgr.: Jaroslav Kaňa: Legenda o Pátrovi Emanuelovi. 4, s. 34
Košík, Ľ., Mgr.: Slávnostná sv. omša biskupa Štefana Vrableca v Závode. 4, s. 38
Košík, Ľ., Mgr.: Spomienkové stretnutie. 3, s. 34-35
Košík, Ľ., Mgr.: Spomienkové stretnutie v Dubovciach. 1, s. 28-29
Košík, Ľ., Mgr.: „Ve Skalici na rínečku…“. 5, s. 30-31
Kučerová, M., Ing., CSc.: Dva pohľady na Jozefa Agnelliho – Baránka. Šľachtiteľ a výskumník svetového mena. 4, s. 28
Lukáčková, V.: Štefan Moravčík: Záhorácke povesti. 6, s. 32
Maťovčík, P., Mgr.: Opatrnosť nadovšetko. 3, s. 8-9
Maťovčík, P., Mgr.: Piaristické osobnosti Záhoria. 1, s. 7-9
Meňhartová, I., RNDr.: Ohlasy. 6, s. 35
Michalovič, P., Mgr.: Hynek Bím, učiteľ a zberateľ ľudovej piesne. 6, s. 11-13
Michalovič, P., Mgr.: Náš rozhovor s dirigentom Ladislavom Slovákom. 6, s. 14-17
Michalovič, P., Mgr.: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí (Rukopisné zbierky do konca 18. storočia). 3, s. 2-8
Michalovič, P., Mgr.: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí (Rukopisné pamiatky v 19. storočí). 4, s. 2-8
Michalovič, P., Mgr.: Speváčka Eva Studeničová zo Svätých Jánov. 5, s. 18-20
Michalovič, P., Mgr.: Z depozitárov Záhorského múzea v Skalici. 5, s. 23-25
Minďáš, M., Mgr.: Dva pohľady na Jozefa Agnelliho – Baránka. Priekopník slovenského poľnohospodárstva. 4, s. 26-28
-mz-: Jubilejná výstava maliara Jozefa Chrenu. 2, s. 29-30
-mz-: Oživenie dreva. 2, s. 30-31
-mz, pm-: Folklór v regióne. 2, s. 31-32
Náhlik, M.: Dva neznáme erby zo Skalice. 5, s. 15-16
Náhlik, M.: Erb kniežaťa z Lichtenšteinu. 1, s. 10-12
Nerád, V., Mgr. (zost.): Rok v Hochštetne (alebo od Nového roku po Silvester). 6, s. 26-27 Ovečka, Š.: 200 rokov kalvárie v Šaštíne. 6, s. 33
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s etnológom Mojmírom Benžom. 4, s. 18-20
Petrovič, V., Mgr.: Za Petrom Maťovčíkom. 3, s. 9-10
-pm-: Bibliografia 7. ročníka časopisu Záhorie. 6, s. 37-39
-pm-: Na Záhorí hudby hrali. 5, s. 35
-pm-: Folklór v regióne. 2, s. 31-32
Proksa, P., ThB.: Ján Mandelík (Ohlas na článok Vodný mlyn v Kopčanoch). 4, s. 30-31 Redakcia: Náš rozhovor so zberateľom Milanom Spiegelom. 1, s. 18-22
Redakcia: Za pani Štefániou Bzdúchovou. 6, s. 33
Slavík, V., RNDr., CSc.: Dynamika rastu mesta Skalice od polovice 19. storočia do súčasnosti. 4, s. 15-18
Slavík, V., RNDr., CSc.: Sídelný vývoj Skalice do pol. 19. storočia. 2, s. 12-17
Straka, V., RNDr.: Rovnokrídlovce južnej časti Bielych Karpát. 4, s. 21-25
Špaček, J., PhDr.: Skalica stále inšpirujúca. 3, s. 29-30
Viestová, Z., PhDr.: Profesor ThDr. Jozef Šátek. 1, s. 12-15
-zaj-: Brodské – kalendár. 2, s. 34-35
-zaj-: Cesty a príbehy moderného umenia. s. 32
-zaj-: Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. 3, s. 32-33
-zaj-: Deň matiek v Skalici. 3, s. 35-36
-zaj-: Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997. 4, s. 34-35
-zaj-: Redakčná rada Záhoria. 2, s. 32
-zaj-: Redakčná rada Záhoria v Podbranči. 4, s. 37
-zaj-: Slávnosť poďakovania za úrodu v Radošovciach. 5, s. 28
-zaj-: Súsošie slovanských vierozvestcov v Kútoch. 5, s. 29-30
Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor s výtvarníkom Štefanom Štefkom. 5, s. 11-14
Zajíček, Š., PhDr.: Sprístupnenie ateliéru akad. soch. prof. Jozefa Kostku v Bratislave. 1, s. 26-28
Zajíčková, M., PhDr.: Jarné vody Chvojnice v Lopašove. 2, s. 22-23
Zajíčková, M., PhDr.: Kríž na pamiatku padlého syna v Dojči. 5, s. 7-8
Zajíčková, M., PhDr.: Letný odev hrabáčok sena v Častkove a v Závode. 3, s. 22-25
Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor s keramikárkou Libušou Čtverákovou. 3, s. 19-22
Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor s rezbárom Jozefom Pavlíkom. 2, s. 18-21
Zajíčková, M., PhDr.: Výroba štekov v Závode. 4, s. 8-9
Zajíčková, M., PhDr.: Zakáľačka v Chvojnickej doline. 6, s. 20-22
Zajíčková, M., PhDr.: Z depozitárov Záhorského múzea. 3, s. 25-26
Zajíčková, M., PhDr.: Z depozitárov Záhorského múzea. 6, s. 23-25
Zemánek, F.: Pranostiky zo Štefanova. 2, s. 23-24, 3, s. 26, 4, s. 31, 5, s. 23, 6, s. 23
Zlochová, K.: Náučný chodník nivou Moravy. 3, s. 31