nedeľa, 22 mája, 2022

Záhorie č. 5/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Aničko milá, čos´ učinila alebo Skalica a kancionále Mgr. Peter Michalovič: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho Mgr. Miroslav...

Záhorie č. 4/1996

PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K...

Záhorie č. 3/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva PhDr. Mária Zajíčková: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači Peter Vrablec: Ľudové liečiteľstvo v Závode Čarovná ďatelinka Mgr....

Záhorie č. 2/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie Mgr. Miroslav Minďáš: Úpadok a zánik cechov Mgr. Ľudovít Košík: Morové rany v Skalici PhDr. Viera Drahošová: Archeologické...

Záhorie č. 1/1996

Na úvod piateho ročníka Mgr. Miroslav Minďáš: Vznik a vývoj cechov Marián Náhlik: Vznik obecných revírov Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi Skalicou a strážnickým...

III. ročník 1994

Appel, R.: Dušnice a kostolík sv. Margity v Kopčanoch. s/94Čermák, D. Ing.: Ropa na Záhorí. 1/94Dúžek, S., PhDr., CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na...

IV. ročník 1995

Antálková, M.: Spomienková slávnosť.4, s. 55-56 Bárta, J., PhDr., CSc.: Nálezy zo starej doby kamennej. 4, P, s. 17-18 Brza, V.: V Senici klub UNESCO. 5,...

Záhorie č. 6/1995

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi holíčskym a hodonínskym panstvom ThB. Pavel Proksa: Z holíčskeho...

Záhorie č. 5/1995

RNDr. Anton Michálek: Mobilita obyvateľstva Mgr. Jozef Mikuš: Spolok sv. Vojtecha a Záhorie PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Senica ako prototyp Rudopolia v Suchej ratolesti Mgr. Vladimír Petrovič:...

Záhorie č. 4/1995

RNDr. Anton Michálek: Sociálna štruktúra obyvateľstva na Záhorí PhDr. Štefánia Poláková: Jezuitské divadlo v Skalici PhDr. Viera Drahošová: "Kúcané" pod cyrilometodskou zástavou Štefan Moravčík: Poézia pokrájaná na...

Záhorie č. 3/1995

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Stárnutie obyvateľstva na Záhorí PhDr. Etela Studeníková, CSc.: Záhorie v staršej dobe bronzovej PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Epos spod Devína Marián Náhlik: Keď...

Záhorie č. 2/1995

RNDr. Anton Michálek: Ekonomická aktivita obyvateľov Záhoria PhDr. Vladimír Grigar: Kačenáreň v Kopčanoch Mgr. Vladimír Petrovič: Z histórie našich obcí - Holíč v 13. storočí Rudolf Cielontko:...