piatok, júl 10, 2020

Záhorie č. 5/1994

RNDr. Anton Michálek: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Bunkre pri rieke Morave. Obranná línia na...

Záhorie č. 4/1994

RNDr. Anton Michálek: Vývoj osídlenia Záhorskej nížiny v druhej polovici 20. storočia Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 13. st....

Záhorie č. 3/1994

RNDr. Anton Michálek: Charakteristika osídlenia na Záhorí a jeho územná reorganizácia v prvej polovici 20. storočia Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie...

Záhorie č. 2/1994

RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.: Vývoj názvu ohraničenia a vnútorného členenia Záhorskej nížiny PhDr. Mária Zajíčková: Na Jozefa vo vacovskom väzení RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery okolia...

Záhorie č. 1/1994

Príhovor redakcie PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na Záhorí František Zemánek: Fašiangy v Štefanove Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí /1. časť/ Jozef...

I. ročník 1992

Bibliografia I. ročníka (r. 1992) časopisu Záhorie Appel, R.: Barokový žrebčinec v Kopčanoch. 1, 1992, s. 27-29. Appel, R.: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. 4,...

II. ročník 1993

Appel, R.- Kovár, B.: Kaplnka svätej Margity 4/93 Appel, R.: Sasinek versus Anonymus 5/93 Bartalská, Ľ. ,PhDr.: Záhoráci v Amerike. J. Ch. Krajsa 2/93 Bartalská, Ľ., PhDr.:...

Záhorie č. 5 – 6/1993

Záhorie č. 5 PhDr. Štefan Zajíček: Barokové umenie na Záhorí PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí PhDr. Ladislav Kačic: Barok a hudba na Záhorí PhDr....

Záhorie č. 4/1993

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Naše cyrilometodské dedičstvo PhDr. Mária Zajíčková: Prví matičiari na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Unín a deľba Holíčsko-šaštínskeho panstva v roku 1554 Mgr. Vladimír...

Záhorie č. 3/1993

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: J. M. Hurban PhDr. Ľubica Bartalská: M. K. Mlynarovič PhDr. Rudolf Irša: Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch PhDr. Viera Drahošová: Vojtech Budinský-Krička a...

Záhorie č. 2/1993

Ing. Marián Hanták: Záhorská autostráda PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike - J. Ch. Krajsa PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Slovenské učené tovarišstvo Štefan Očovský: RNDr. Ján Verešík,...

Záhorie č. 1/1993

PhDr. Rudolf Irša: Na úvod 2. ročníka PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Geograf Michal Luknič a Záhorie PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike, Reverend Andrej Pír, O.S.B. Vladimír...