štvrtok, 13 júna, 2024

ČAMBALA, Ludvík (6. 10. 1923 Skalica – 24. 10. 2008 Brno)

Štúdium: Odborná stredná škola Pôsobenie: Člen československej zahraničnej armády (1940 – 1945), telegrafista civilnej leteckej prevádzky, letecký dispečer a inštruktor v Brne (1955 – 1981) Poručík, účastník bojov druhej svetovej vojny. V roku 1940 emigroval a vstúpil do francúzskej cudzineckej...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

ČULEN, Martin (31. 5. 1823 Brodské – 24. 1. 1894 Čaka)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1836 – 1840), Bratislave a Trnave (1840 – 1843), filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia na Pázmáneu vo Viedni (1845 – 1848) Pôsobenie: Kaplán vo Veľkých Levároch a v Majcichove (1849 – 1851), profesor matematiky a fyziky...

ČULÍK, Ľudovít (5. 4. 1848 Skalica – 7. 6. 1913 Stará Turá)

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave, teológia v Rostocku a vo Viedni Pôsobenie: Učiteľ matematiky a slovenčiny na evanjelickom gymnáziu v Revúcej, v Přerove (1875 – 1880), kaplán v Starej Turej (1880 – 1884), farár v Starej Turej (od r. 1884), nitriansky senior (1902...

ČULEN, Konštantín (26. 2. 1904 Brodské – 7. 4. 1964 New York, USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1918) a v Bratislave Pôsobenie: Úradník poisťovne v Bratislave, pracovník Matice slovenskej, redaktor denníka Slovák (1926 – 1927), pracovník Ústrednej katolíckej kancelárie (1927), úradník a tlačový referent Československých štátnych dráh (1928 – 1937), zodpovedný...

ČÁRSKY, Štefan (13. 12. 1870 Gbely – 24. 4. 1953 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teológia v Ostrihome (do r. 1893) Pôsobenie: Vicerektor v Jeruzaleme (1895), rektor Rakúsko-uhorského pútnického domu v Jeruzaleme (1895 – 1897), kaplán Farnosti sv. Alžbety v Budapešti (1902), notár a sekretár arcibiskupskej kancelárie v Ostrihome, rektor Pázmaňovho kolégia...

ČERNOCH (Csernoch), Ján (18. 4. 1852 Skalica – 25. 7. 1927 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, teológia vo Viedni Pôsobenie: Kaplán v Holíči, Radošovciach a Budapešti (1877), profesor biblistiky v ostrihomskom seminári (1879), arcibiskupský archivár a ceremoniár (1880), pápežský podnotár a komorník (1882), dvorský kaplán (1887), riaditeľ arcibiskupskej kancelárie a ostrihomský...

ČÁRSKY, Konštantín, MUDr. (4. 4. 1889 Gbely – 23. 5. 1987 Gbely)

Štúdium: Gymnázium v Nitre, Skalici a Trnave, medicína na Karlovej univerzite v Prahe a Univerzite Komenského v Bratislave (1921 – 1924) Pôsobenie: Ústav patologickej anatómie LF UK (1924), Chirurgická klinika profesora Kostlivého (1925 – 1970) Lekár, vysokoškolský pedagóg. Bol prednostom I....

ČÁRSKY, Jozef (9. 5. 1886 Gbely – 11. 3. 1962 Košice)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia vo Viedni a Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Monoku (1909), kaplán pre nemecky a slovensky hovoriacich veriacich, profesor náboženstva na Vyššej dievčenskej škole a učiteľ slovenského jazyka na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach (1911...

ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne...

ČECH, František, Prof. Ing. DrSc. (14. 12. 1929 Skalica – 21. 1. 2011 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949), geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Institut Petrol si Gaze v Bukurešti (1949 – 1954) Pôsobenie: Pracovník Československých naftových dolov v Hodoníne (1954), pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského...