ČÁRSKY, Konštantín, MUDr. (4. 4. 1889 Gbely – 23. 5. 1987 Gbely)

0
178
Čársky Konštantín, MUDr.

Štúdium: Gymnázium v Nitre, Skalici a Trnave, medicína na Karlovej univerzite v Prahe a Univerzite Komenského v Bratislave (1921 – 1924)

Pôsobenie: Ústav patologickej anatómie LF UK (1924), Chirurgická klinika profesora Kostlivého (1925 – 1970)

Lekár, vysokoškolský pedagóg. Bol prednostom I. chirurgickej kliniky v Bratislave, predsedom Česko-slovenskej chirurgickej spoločnosti, pedagógom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Venoval sa septickej, endokrinnej a plastickej chirurgii. Napísal knihu pamätí Chirurg spomína (1987).

Literatúra: Konštantín Čársky. Dostupné na: ˂ http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59528˃; Konštantín Čársky. Dostupné na: ˂ http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_%C4%8C%C3%A1rsky˃.