ČÁRSKY, Jozef (9. 5. 1886 Gbely – 11. 3. 1962 Košice)

0
170
Čársky Jozef

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave a Ostrihome, rímskokatolícka teológia vo Viedni a Ostrihome

Pôsobenie: Kaplán v Monoku (1909), kaplán pre nemecky a slovensky hovoriacich veriacich, profesor náboženstva na Vyššej dievčenskej škole a učiteľ slovenského jazyka na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach (1911 – 1914), farár v Širokom (1915 – 1923), riaditeľ Katolíckeho stredoškolského konviktu a profesor morálky a pastorálky na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach (1923), titulárny biskup thagorský a apoštolský biskup rožňavský (1925), košický administrátor (1925 – 1938), administrátor slovenských častí košickej, rožňavskej a satumarskej diecézy so sídlom v Prešove (1938 – 1945), košický biskup (1946)

Biskup, predseda Spolku sv. Vojtecha (1940 – 1950), aktívny v náboženskej, výchovnej a kultúrnej oblasti.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 200-201; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 407.