ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

0
76
Černý Jozef, Dr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo

Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne dielo Beszéd a v roku 1876 dielo Emlékbeszéd.

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 322; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 421.