ČERNOCH (Csernoch), Ján (18. 4. 1852 Skalica – 25. 7. 1927 Ostrihom)

0
159
Černoch Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, teológia vo Viedni

Pôsobenie: Kaplán v Holíči, Radošovciach a Budapešti (1877), profesor biblistiky v ostrihomskom seminári (1879), arcibiskupský archivár a ceremoniár (1880), pápežský podnotár a komorník (1882), dvorský kaplán (1887), riaditeľ arcibiskupskej kancelárie a ostrihomský kanonik (1888), poslanec uhorského snemu za Skalicu (1901 – 1910), biskup (1908), arcibiskup (1913), kardinál (1914), prímas ostrihomský

Profesor teológie, kardinál. Zaslúžil sa o povýšenie skalického nižšieho gymnázia na osemtriedne, prispel na výstavbu Katolíckeho domu.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie, Skalica : Formát, 2008. s. 132-137; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 207-208; BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 322; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 420.

Predchádzajúci článokČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)
Ďalší článokČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)