ČÁRSKY, Štefan (13. 12. 1870 Gbely – 24. 4. 1953 Ostrihom)

0
138
Čársky Štefan, ThDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teológia v Ostrihome (do r. 1893)

Pôsobenie: Vicerektor v Jeruzaleme (1895), rektor Rakúsko-uhorského pútnického domu v Jeruzaleme (1895 – 1897), kaplán Farnosti sv. Alžbety v Budapešti (1902), notár a sekretár arcibiskupskej kancelárie v Ostrihome, rektor Pázmaňovho kolégia vo Viedni (1915 – 1928), od r. 1929 opäť v Ostrihome

Kanonik, pedagóg. Podporoval slovenský národný život, na Pázmaneum prijímal klerikov vylúčených zo štúdií v Uhorsku za panslavizmus. Napísal monografiu Rigiditas ecclesiae (Nepružnosť Cirkvi).

Literatúra: FORDINÁLOVÁ, E. Osobný spovedník poslednej cisárovnej. In Záhorie, 2006, roč. XII., č. 6, s. 12-15.; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 201-202.

Predchádzajúci článokČECH, František, Prof. Ing. DrSc. (14. 12. 1929 Skalica – 21. 1. 2011 Bratislava)
Ďalší článokČÁRSKY, Konštantín, MUDr. (4. 4. 1889 Gbely – 23. 5. 1987 Gbely)