ČULEN, Martin (31. 5. 1823 Brodské – 24. 1. 1894 Čaka)

0
225
Čulen Martin

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1836 – 1840), Bratislave a Trnave (1840 – 1843), filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia na Pázmáneu vo Viedni (1845 – 1848)

Pôsobenie: Kaplán vo Veľkých Levároch a v Majcichove (1849 – 1851), profesor matematiky a fyziky na gymnáziu v Banskej Bystrici (1851 – 1856), profesor gymnázia v Bratislave (1856 – 1859), riaditeľ gymnázií v Satu Mare (1859 – 1861), Banskej Bystrici (1862 – 1867), Levoči (1867) a Kláštore pod Znievom (1869), farár v Čake (1874 – 1894)

Pedagóg, publicista. Spoluzakladateľ Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, autor učebníc matematiky. Prispieval do časopisov Obzor, Pešťbudínske vedomosti, Katolícke noviny, Cyrill a Method a ďalších.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 217; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 435; ŠTILLA, M. Martin Čulen, pedagóg a národný buditeľ. Bratislava : SPN, 1983.