piatok, 15 januára, 2021

Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Projekt Akvizícia predmetov bytového zariadenia

Fond na podporu umenia v roku 2017 z verejných zdrojov podporil projekt Záhorského múzea v Skalici s názvom Akvizícia predmetov bytového zariadenia. Cieľom projektu bolo rozšíriť zbierky múzea o hodnotné zbierkové predmety, ktoré boli...

PhDr. Viera Drahošová: Životný osud Gizely Blahovej

V tieni slávnych verejne činných osobností, akou nepochybne bol MUDr. Pavel Blaho, sa skrývajú ich životní partneri, ktorí sa často veľkou mierou podieľali na vytváraní podmienok pre realizáciu ich poslania. Nesú tak na ňom...

PhDr. Peter Brezina: Spisovateľka a novinárka Jozefína Marečková

Rodičmi Jozefíny Marečkovej boli Ján Mareček a Anna, rodená Daneková. Ján Mareček pochádzal síce pôvodom z bačovskej rodiny z Vrboviec, ale on sám sa narodil na vidovianskom majeri v terajšej obci Dubovce v roku...

Mgr. Ľudovít Košík: Významný maliar Konrád Švestka OFM

Františkánsky kňaz a významný maliar, zlatník, sochár, reštaurátor a tesár Konrád Švestka zomrel pred vyše 110 rokmi v Kremnici 27. novembra 1907. Narodil sa 7. decembra 1833 v Kroměříži, v rodine Ignáca Švestku a Apolónie,...

Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Jablonický kaštieľ – sonda do histórie

Odborné publikácie uvádzajú, že pôvodný renesančný kaštieľ v Jablonici bol postavený koncom 16. storočia. Podľa rukopisu Dr. Gábriša Dejiny Jablonice a jablonickej fary z roku 1952 stál pravdepodobne na mieste bývalého vodného hradu, ktorý...

Žili v Skalici – PhDr. Viera Drahošová

V lete 2017 (14. júl - 20. august) Záhorské múzeum v Skalici vo svojich výstavných priestoroch pripravilo výstavu Žili v Skalici. Zámerom výstavy a plánovaného voľného cyklu pod týmto názvom je predstavovať osobnosti, pochádzajúce...

Skalické obdobie Miroslava Syllu – PhDr. Viera Drahošová

V roku 2017 uplynulo 130 rokov od narodenia umelca a pedagóga Miroslava Syllu, ktorý dvadsať rokov svojho plodného života strávil v Skalici. Miroslav Sylla sa narodil 15. januára 1887 v Kostelci nad Labem ako deviate...

Skalické radnice

PhDr. Richard Drška Samospráva slobodných kráľovských miest nachádzala svoj odraz i v mestskej topografii. Zhmotnením nadobudnutých výsad udelených panovníkom mestám sa stali stavby obranného, náboženského, hospodárskeho a správneho charakteru. K posledne menovaným patria na prvom...

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

Ambulanciu, vybavenú na tú dobu kompletnými lekárskymi prístrojmi a vhodným nábytkom získal Dr. Blaho až v Luhačoviciach,1 kde liečil kúpeľných hostí každoročne v letných mesiacoch od roku 1908 do vypuknutia vojny.2 Autorom myšlienky získať...

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

V dňoch 28. a 29. septembra 1946 sa obyvatelia Skalice zišli na zaujímavých oslavách. Pripomínali si dôležitú udalosť z histórie svojho mesta. Renovovali si a znovu obnovili prevádzku svojrázneho Spolkového domu², ktorý zohral významnú...

800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici

Uhorsko na prelome 12. a 13. storočia Situáciu, za ktorej sa Ondrej II. (1205 – 1235) dostal v Uhorsku k moci, možno charakterizovať ako boj o vládu so starším bratom Imrichom (1196 – 1204). Mladšiemu...

Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

Narodil sa 6. mája 1942 v Bratislave. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1960 – 1961, štúdium divadelnej vedy absolvoval na Vysokej škole múzických umení v roku 1968....