Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
štvrtok, 25 júla, 2024

Aktivity Záhorského múzea v Roku Ľudovíta Štúra

28. októbra 2015 sme si v rámci celého Slovenska pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, pri príležitosti ktorého vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky...

Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie

V roku 2015 si Záhorské múzeum v Skalici ako jedno z najstarších múzeí na Slovensku pripomenulo 110. výročie svojho založenia. Z iniciatívy a zásluhou MUDr. Pavla Blahu vzniklo ako prvé národne orientované súkromné múzeum a umiestnené...

Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945

Región Záhorie oslobodili vojská 2. ukrajinského frontu, vedeného maršálom Radionom Jakovlevičom Malinovským v rámci bratislavsko-brnianskej operácie, ktorá začala 25. 3. 1945 a trvala do 5. 5. 1945. Unín, ako i susedné obce, oslobodili konkrétne vojaci 53....

Život v Šaštíne za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky

História písania staničných kroník, resp. Pamätných kníh železničných staníc, sa začala v roku 1923. Sú cenným zdrojom informácií nielen k dejinám železníc, ale takisto k regionálnym dejinám. Bezprostredne zachytávajú udalosti, odohrávajúce sa v konkrétnej obci alebo...

Gbely za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky

Historické dokumenty rozprávajú príbehy jednotlivcov i národov, podľa nich dokážeme krok za krokom poskladať mozaiku životov obcí a miest. Sú svedectvami doby, zachytávajú nálady, myšlienky a možno i túžby svojich autorov. Jednými z takýchto dokumentov sú...

K storočnici Pavla Bunčáka, Nezabúdanie

Cesty osamelých hľadačov svetla sú strmé a nepredvídateľné. Nie vždy privedú na miesta, ktoré si básnik naprojektoval vlastnou imaginačnou schopnosťou. Vášnivého objaviteľa jasu nezastaví dážď, víchrica ani mätúce gestá falošného proroka. Tvorivá cesta Pavla Bunčáka bola vyplnená avantgardnou odvahou vidiaceho umelca,...

Július Koreszka 1895 – 1958

Vo februári tohto roku si kultúrna verejnosť pripomenula 120. výročie narodenia Júliusa Koreszku. Umelca, ktorého životný príbeh je neodmysliteľne spätý s regiónom Záhoria, predovšetkým so Skalicou. Na druhej strane, výsledkami 35-ročného maliarskeho diela spomínané geograficky úzko vymedzené teritórium ďaleko prekročil. Július...

Náš rozhovor s Milanom Richterom – básnikom, prekladateľom a vydavateľom

Milan Richter sa narodil 25. 7. 1948 v Bratislave. Detstvo prežil v Uníne. Vyštudoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako redaktor vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Pravda, tvoril v slobodnom povolaní,...

Sedemdesiatiny prvej povojnovej známky zo Skalice

Porozprávam vám jej príbeh. Redaktor Československého rozhlasu Ján Vrábel pracoval v rokoch 1957 - 1960 v Československej redakcii sovietskeho rozhlasu v Moskve. Jedného dňa sa s reportérskym mikrofónom ocitol pri Čiernom mori v Odese. Tamojší redaktor Galickij ho z...