nedeľa, 14 apríla, 2024

Odkázau nám král uherský list z vojny… (200 rokov bitky pri Slavkove a...

V týchto dňoch sme si pripomínali dvesté výročie bitky troch cisárov pri Slavkove. Vojnové udalosti a presuny vojsk sa bezprostredne dotkli v tomto pamätnom roku aj života obyvateľov Záhoria. Na tieto vojnové udalosti sa...

Názvy obcí Skalického okresu

Názvy obcí – ojkonymá patria k najstaršej písomne zachovanej vrstve slovnej zásoby. Ich základnou charakteristikou je zviazanosť s územím, ktoré pomenúvajú. V komunikácii nie je dôležitý význam ojkonyma, ale jeho forma, prostredníctvom ktorej vlastné...

Osud železnice pod Malými Karpatmi

V rokoch Rakúsko – Uhorska, ešte pred 1. svetovou vojnou sa na Slovensku začalo s budovaním železničnej siete. Po výstavbe a spojazdnení železničného ťahu Bratislava - Kúty sa v roku 1911 pristúpilo k výstavbe...

Storočnica múzea v Skalici

Na jeseň roku 2005 oslávi Záhorské múzeum v Skalici významné jubileum – 100 rokov pôsobenia v najzápadnejšom meste i regióne Slovenska. Patrí k desiatke najstarších múzeí na Slovensku, staršie sú múzeá v Martine, v Bratislave...

Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Kostol sv. Margity Antiochijskej stojí v extraviláne Kopčian, na poliach neďaleko rieky Moravy. Poloha kostola v blízkosti významného veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach vždy evokovala myšlienku o pôvode tohto objektu už v 9. storočí,...

Gbelská „Fhasan Gartens“

Ak sa človek pozerá do minulosti na udalosť časovo viac či menej vzdialenú, obyčajne si položí otázku: čo bolo na počiatku? A tak je to i s poľovníctvom. Lov zveri patrí medzi najstaršie ľudské...