sobota, 25 mája, 2024

Storočnica Ferenca Buchtu

V predvianočnom čase, kedy sme si pripomenuli nedožitých sto rokov od narodenia Františka Buchtu (19. 11. 1902) a zároveň aj jeho odchod na večný spánok (23. 12. 1988) sa 8. decembra 2002 konalo spomienkové...

SKALICKÉ ROKY VLADIMÍRA CLEMENTISA (2. časť)

Vznik samostatnej Česko-slovenskej republiky a koniec I. svetovej vojny výrazne poznačili aj život na skalickom gymnáziu. Maďarskí profesori odišli, vystriedali ich pedagógovia z Čiech, v profesorskom zbore boli po prevrate len dvaja Slováci. S...

Kunovská zvonica

Pôvodne bola v Kunove iba drevená zvonica na štyroch stĺpoch s jedným zvonom. Keď vybudovali novú cestu do Senice, ocitla sa na jej okraji, a tak roku 1860 za richtára Pavla Harnoša postavili terajšiu...

HISTORICKÝ VÝZNAM DIELA KUKLOVSKÉHO RODÁKA (K 200. výročiu úmrtia Juraja Papánka)

Iba málo diel v našej slovenskej kultúre zapôsobilo ako výdatné inšpiračné žriedlo nielen pre súčasníkov, ale aj pre nasledujúce generácie. Samozrejme, vždy ide o práce, ktoré sa dotkli „živého nervu“ národného bytia a oslovili...

TRADÍCIE MLIEKÁRSTVA NA ZÁHORÍ

V oblasti Záhoria na západe Slovenska má výroba mlieka a mliečnych výrobkov dlhú tradíciu, ktorá sa opiera o vyspelé dobytkárstvo jednak klasických roľníckych hospodárstiev, ale aj majerov, z ktorých v tomto smere najvýznamnejšiu úlohu...

Pamiatka z kaplnky v Medených Hámroch

História a osud sakrálneho predmetu, krucifixu z Medených Hámrov pri Borinke neďaleko Bratislavy, je zamotaná a nejasná. Zrazu sa objavil ako jediný zachovaný sakrálny mobiliár v rodine posledného majiteľa medeného hámru v Medených Hámroch...