nedeľa, 3 marca, 2024

Chavkoš (bučiak) nočný v katastri Skalice – PhDr. Viera Drahošová – RNDr. Eva Kalivodová

Zastúpenie biotopov v k. ú. Skalica poskytuje životné podmienky značnému počtu vtákov. Od typických vodných druhov, žijúcich na skalických rybníkoch a v alúviu rieky Moravy, sa tu vyskytujú aj druhy kultúrnej stepi, ako aj...

Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici

        Cirkevný hodnostár, verejný činiteľ, signatár Martinskej deklarácie a dramatik ThDr. Ľudovít Okánik sa narodil 15. augusta 1869 v Skalici. Zomrel 21. marca 1944 v Bratislave. Základné školské vzdelanie získal v Skalici,...

Dagmar Kanisová Spomienky na sobotištské „lekvare“

Jeseň prináša so sebou nielen pochmúrne a chladné dni, ale je tiež obdobím zberu mnohých druhov ovocia – jabĺk, sliviek, hrozna, orechov a ďalších. V oblasti Myjavy i v Sobotišti bol v minulosti zber...

Storočnica narodenia maliara Jána Mudrocha

S úctou a pietou sme si v tomto roku pripomenuli okrúhle sté výročie narodenia významného maliara, sotinského rodáka Jána Mudrocha (1909 – 1968). Bol vedúcou osobnosťou bratislavskej časti Generácie 1909, pričom bol aj vynikajúcim...

Sadenie „Lipy slobody“ v Skalici

Nezameniteľnú a podmanivú atmosféru Skalice dotvárajú dve lipové aleje na Potočnej a Koreszkovej ulici. Spríjemňujú pobyt v meste, poskytujú ľuďom ilúziu prírody a oslabujú nepriaznivý dopad dopravy. Vytvárajú najmä v lete vzácny tieň a...

Skalické svadobné torty

Mestské prostredie Skalice zaplavila s patričným oneskorením v druhej polovici 19. storočia vlna viedenskej módy biedermeier, ktorej výrazové prostriedky sa čoskoro udomácnili aj v móde tunajších meštianok a v životnom štýle jej obyvateľov. Evidentným...

Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice

Bridlica. Zaujímavá hornina, ktorá má niekoľko farebných podôb a mnoho užitočných vlastností. Používala sa na pokrývanie striech, dláždenie nádvorí a dielní manufaktúr, vyrábali sa z nej školské a obchodnícke tabuľky, slúžila ako stavebný materiál....