pondelok, 27 mája, 2024

Barok a hudba na Záhorí

Výhodná geografická poloha podporovala v 17. storočí a v prvej polovici 18. storočia čulé styky Záhoria s blízkymi veľkými centrami hudobného života - sídlom panovníckeho dvora Viedňou a s hlavným a korunovačným mestom Uhorska...

Jozef Ščasný – mecén slovenskej kultúry

V tomto roku 10. apríla uplynulo 180 rokov od narodenia Jozefa Ščasného, rodáka z Borského Sv. Petra, kde bol jeho otec notárom, a v našich kultúrnych dejinách známeho podporovateľa národného života, ktorému vzdali básnický...

Ako sa regulovala Morava

Najväčšia záhorská rieka Morava ľuďom slúžila, ale aj škodila. Poháňala mlyny, bola dopravným spojom, svojimi záplavami zavlažovala a hnojila blízke lúky, ale aj odnášala úrodu a spôsobovala na poliach vymokreniny. Záplavy bývali najmä po...

Svietidlá v našich domovoch

Pôvodne bol v dome jediným zdrojom svetla oheň z ohniska alebo pece. Postupom času začali z praktických dôvodov vznikať samostatné osvetľovacie zdroje, akými boli najprv lúče, fakle, sviečky, kahance, rôzne typy petrolejových lámp a...

Cisárske manévre roku 1902

Konali sa v septembri a zúčastnilo sa ich 80 056 pešiakov, 14 846 jazdcov a 160 kanónov. Spolu teda temer 100 tis. vojakov. Východná armáda mala hlavné veliteľstvo v Senici a veliteľom bol arcivojvoda...