nedeľa, september 15, 2019

Letný odev hrabáčok sena v Častkove a v Závode

V podmienkach záhorskej krajiny, ohraničenej na severovýchode horským pásmom Malých a Bielych Karpát a na západe riekou Moravou, v tradičnom hospodárstve figurujú dve oblasti s rozvinutým lúčnym hospodárstvom. Jedna z nich, tiahnuca sa pozdĺž...

Počiatky orgnizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači

Už v polovici 19. storočia po zrušení poddanstva nové formy hospodárenia a obchodu zasiahli aj také špecifické odvetvie ľudskej činnosti, ako je bylinkárstvo. Kým predtým sa zberom liečivých bylín a korienkov v záhorskej oblasti...

Život v Šaštíne za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky

História písania staničných kroník, resp. Pamätných kníh železničných staníc, sa začala v roku 1923. Sú cenným zdrojom informácií nielen k dejinám železníc, ale takisto k regionálnym dejinám. Bezprostredne zachytávajú udalosti, odohrávajúce sa v konkrétnej obci alebo...

Mlyny na Záhorí

Záhorie ako významný kultúrno-geografický región je územím "za Malými Karpatami". Z kultúrneho hľadiska má viacero výrazných čŕt, ktoré ho pomerne jasne vymedzujú od okolitých etnografických regiónov /nárečie, odev, zamestnanie, folklór/, no svojimi znakmi sa...

Dagmar Kanisová Spomienky na sobotištské „lekvare“

Jeseň prináša so sebou nielen pochmúrne a chladné dni, ale je tiež obdobím zberu mnohých druhov ovocia – jabĺk, sliviek, hrozna, orechov a ďalších. V oblasti Myjavy i v Sobotišti bol v minulosti zber...

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

Ambulanciu, vybavenú na tú dobu kompletnými lekárskymi prístrojmi a vhodným nábytkom získal Dr. Blaho až v Luhačoviciach,1 kde liečil kúpeľných hostí každoročne v letných mesiacoch od roku 1908 do vypuknutia vojny.2 Autorom myšlienky získať...

Lovkyňa komét zo Záhoria – Ľudmila Pajdušáková

K tým osobnostiam, na ktoré sa, žiaľ, zabúda nielen medzi krajanmi, ale i na Slovensku vôbec, patrí celosvetove uznávaná astronómka a jedna z najväčších slovenských vedkýň Ľudmila Pajdušáková. Svetlo sveta uzrela vo štvrtok 29. júna 1916 v malej...

Skalické svadobné torty

Mestské prostredie Skalice zaplavila s patričným oneskorením v druhej polovici 19. storočia vlna viedenskej módy biedermeier, ktorej výrazové prostriedky sa čoskoro udomácnili aj v móde tunajších meštianok a v životnom štýle jej obyvateľov. Evidentným...

Andel Pinkalský (1894 – 1954)

Organizované fotoamatérske hnutie v regióne severného Záhoria má takmer 80-ročnú tradíciu. Veľkou mierou sa o to zaslúžil maliar a fotograf, notár Andel Pinkalský, ktorého organizátorská aktivita i tvorba boli v medzivojnovom období známe a...

Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (III. záverečná časť)

Československé légie v zahraničí – armáda ešte neexistujúceho štátu  Legionári boli vojaci a dôstojníci českej a slovenskej národnosti, ktorí sa dobrovoľne hlásili do boja v armádach štátov Dohody. V USA a tiež v Rusku žili...

Archeologické objavy v Gbeloch

Prirodzená zvedavosť detí pomáha nielen pri rozširovaní ich vlastného sveta, ale často prináša úžitok nám všetkým. Pri svojich hrách a prieskumoch objavujú často to, čo dospelým uniká. Vždy sú medzi prvými záujemcami, ak sa...

Náš rozhovor s PhDr. Petrom Michalovičom – muzikológom, etnomuzikológom, hudobníkom, zástupcom riaditeľky Záhorského múzea,...

Pochádzaš zo Skalice a už teraz predstavuješ jednu z najvýznamnejších osobností v oblasti skúmania, zachovávania a šírenia tradícií a folklóru Skalice a Záhoria. Odkiaľ vychádzajú tieto Tvoje korene, kto Ťa najviac ovplyvnil v Tvojom smerovaní? Už od útleho detstva...