nedeľa, 19 mája, 2024

Milica Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby

Na skalickom evanjelickom cintoríne v rade s hrobmi Michala Boora, Juraja Jurkoviča, Boženy Royovej a sestier Emílie Boorovej a Anny Jurkovičovej stojí nenápadný pomník zo sivej žuly. Na doske je vyrytý nápis: Mária Holuby,...

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba

ROPA A ZEMNÝ PLYN Začiatkom roku 1997, presne 10. januára tomu bude už 83 rokov odo dňa, kedy započali ťažbu ropy z prvého vrtu vyhĺbeného na Záhorí pri obci Gbely. Tento dátum sa právom považuje...

Pamiatka z kaplnky v Medených Hámroch

História a osud sakrálneho predmetu, krucifixu z Medených Hámrov pri Borinke neďaleko Bratislavy, je zamotaná a nejasná. Zrazu sa objavil ako jediný zachovaný sakrálny mobiliár v rodine posledného majiteľa medeného hámru v Medených Hámroch...

Žili v Skalici – PhDr. Viera Drahošová

V lete 2017 (14. júl - 20. august) Záhorské múzeum v Skalici vo svojich výstavných priestoroch pripravilo výstavu Žili v Skalici. Zámerom výstavy a plánovaného voľného cyklu pod týmto názvom je predstavovať osobnosti, pochádzajúce...

Erby pánov korlátskeho hradu (III. časť, 16. – 18. storočie)

Koncom 16. storočia sa rozdrobené majetkové podiely Korlátskeho hradného panstva sústredili v rukách dvoch významných uhorských šľachtických rodov – Appónyiovcov a Pongráczovcov. V tomto príspevku sa budeme bližšie venovať osudom Appónyiovskej časti panstva. Podľa...

Záhorské múzeum v Skalici 105-ročné

        Od 1. októbra 1905, kedy v Skalici v rámci Katolíckeho spolkového domu slávnostne otvorili MUDr. Pavlom Blahom založené múzeum, uplynulo 105 rokov. Stalo sa zvykom a tradíciou už u generácií našich predchodcov, v...

Mlyny na Lakšári Mária Zajíčková

Na potulkách Záhorím natrafíme v blízkosti väčších vodných tokov vo vzdialenosti aj niekoľko kilometrov od obcí na zhluky budov, ktoré dnes poväčšine slúžia ako víkendové domčeky. Tak je to aj na Lakšárskom potoku, ktorý...

PRVÁ SLOVENSKÁ UMELÁ BALADA (Rozina Milovská zo Senice)

V našej kultúre majú balady (žiaľ) bohaté zastúpenie vo všetkých sledovateľných obdo-biach. A azda ešte do predkresťanských čias siaha napríklad pôvabná a pôsobivá báseň – pieseň Išli hudci horou – ale ide o ľudovú...

Sadenie „Lipy slobody“ v Skalici

Nezameniteľnú a podmanivú atmosféru Skalice dotvárajú dve lipové aleje na Potočnej a Koreszkovej ulici. Spríjemňujú pobyt v meste, poskytujú ľuďom ilúziu prírody a oslabujú nepriaznivý dopad dopravy. Vytvárajú najmä v lete vzácny tieň a...

Ponorka na rieke Morave

Pred viac ako tridsiatimi rokmi som pri spisovaní spomienok starších Záhorákov stretol vdovu po bývalom živnostníkovi, účastníkovi občianskeho odboja v dobe 2. svetovej vojny, aktívnu členku Sokola, sedemdesiatročnú strážnickú rodáčku Helenu Masaříkovú. Spomínala na...

Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí

Po článku o Šaštínskom archidiakonáte, ktorý vyšiel v tomto časopise ešte v roku 2003, by som naň chcel nadviazať a venovať sa uvedenej problematike v nasledujúcom storočí. Farnosti na severnom Záhorí v 17. storočí podliehali...

Ňikdo neví, co je voják, zakád neskusí…

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva, a tak sa chtiac-nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov...