utorok, 18 januára, 2022

Záhorie 1/2014

Vážení čitatelia, každý rok je niečím výnimočný, zaujímavý; v osobnom, užšom či širšom spoločenskom dianí. Prináša udalosti i výročia udalostí, niekedy pozitívnych, radostných, inokedy smutných a ťažkých. Rok 2014 nesie dva prívlastky, ktorým sa budeme...

Hasiči na Záhorí a Myjavsko – brezovských kopaniciach

Dňa 2. mája 2011 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnila slávnostná prezentácia knihyHasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach 1875 – 2010. Myšlienka knihy vznikla na pôde Záhorského múzea v Skalici koncom osemdesiatych rokov minulého...

Počiatky orgnizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači

Už v polovici 19. storočia po zrušení poddanstva nové formy hospodárenia a obchodu zasiahli aj také špecifické odvetvie ľudskej činnosti, ako je bylinkárstvo. Kým predtým sa zberom liečivých bylín a korienkov v záhorskej oblasti...

MUDr. Dagmar Kanisová: Oskoruše v Sobotišti

Oskoruše sú stromy aj plody vzácne a málo známe. Pritom sa vyskytujú v určitých viac-menej ohraničených lokalitách už najmenej 400 rokov. Toľko majú vzrastlé stromy s obvodom kmeňa viac ako 3,5 m v tzv....

Spomienky Márie Kišonovej-Hubovej na Zohor – Terézia Pavlásková

Dostala sa mi do rúk knižka spomienok sólistky opery Slovenského národného divadla - sopranistky Márie Kišonovej-Hubovej, ktorá vznikla v spolupráci s hudobnou publicistkou Teréziou Ursínyovou pod názvom Volali ma Mimi. Málokto zo Zohorčanov vie,...

Včelárske spolky na Záhorí

  Skôr, než sa po rozpade rakúsko–uhorskej monarchie začali v novom česko-slovenskom štáte robiť prípravy na vytvorenie včelárskej organizácie, vznikali z iniciatívy samotných včelárov prvé miestne spolky. Dňa 15. augusta 1919 bolo založené Zemské ústredie...

Z prvých týždňov Československa na Záhorí – ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD.

Dňa 28. októbra 1918 vyhlásil Národný výbor československý v Prahe Československú republiku. O dva dni neskôr sa k nej v Martine prostredníctvom Slovenskej národnej rady pripojilo i Slovensko. Najskôr však bolo nutné územie Slovenska, ktoré...

Sadenie „Lipy slobody“ v Skalici

Nezameniteľnú a podmanivú atmosféru Skalice dotvárajú dve lipové aleje na Potočnej a Koreszkovej ulici. Spríjemňujú pobyt v meste, poskytujú ľuďom ilúziu prírody a oslabujú nepriaznivý dopad dopravy. Vytvárajú najmä v lete vzácny tieň a...

Mgr. Veronika Blanáriková: Počiatky filmového premietania v Skalici

Priaznivá kultúrna atmosféra na Slovensku podporila aj rozšírenie moderných prostriedkov masovej kultúry – filmov. Začiatky budovania kín na Slovensku spadajú do obdobia Rakúsko-Uhorska. Pred otvorením prvého stáleho kina v Bratislave roku 1905 sa uskutočnilo...

Óda na skalický dub

Už keltskí druidi uctievali stromy, najmä duby. Verili, že ich korene siahajú do podsvetia, zatiaľ čo kmeň žije v tomto svete a konáre siahajú až do neba. Preto žijú vo všetkých troch svetoch súčasne....

Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine

V septembri oslávil svoje 75. narodeniny Vladimír Jamárik, odborný učiteľ dejepisu a zemepiusu v.v., ktorý zasvätil celý svoj voľný čas vlastivednému poznávaniu kraja. Ako rodák z Kunova /21. septemra 1921/ na západnom okraji Myjavskej...

Františkáni v Skalici – duchovný a kultúrny odkaz

S rozvojom stredovekých miest vznikol nový typ mníšskej formy života, ktorý označujeme ako mendikantské rády. Na rozdiel od predošlých rádov, ktoré vychádzali z Regule sv. Benedikta, žobravé rády nehľadali tiché a pusté miesta, ktoré by mohli...