pondelok, 8 augusta, 2022

Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter

Obec Plavecký Peter leží na západnom úpätí Malých Karpát. Východne od obce vo vzdialenosti asi 6 km dosahujú Malé Karpaty svoju najväčšiu nadmorskú výšku na kóte Záruby - 768 m. Centrálna časť Malých Karpát,...

Pestoval hudbu v duchu slovenskom – Milan Lichard

Signatúra Dr. Achil pri hudobnom diele, prípadne odbornom hudobno-teoretickom texte, by nám dnes už asi nič nehovorila. Stačí ju však považovať za tzv. ananym a pri prečítaní odzadu sa odhalí už známe meno. Áno,...

Z histórie skautingu v Karlovej Vsi

Rok 2007 sa nesie v zmysle osláv storočnice skautingu. 38 miliónov skautiek a skautov oslavuje tento svoj sviatok po celom svete. Je iba niekoľko totalitných štátov, kde skauting nie je. Ráno 1. augusta 1907...

MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19....

V uplynulom roku sa častejšie ako zvyčajne skloňovalo meno významnej osobnosti slovenských dejín – politika a národného buditeľa, kultúrnoosvetového dejateľa, redaktora a publicistu MUDr. Pavla Blaha (1867 – 1927), ktorého celoživotné pôsobenie je teritoriálne...

Vianočné pečivo

Veľmi dôležitú úlohu vo vianočných zvykoch prevažne roľníckej kultúry obyvateľov Záhoria zaujímali aj obradové jedlá ,medzi nimi zvlášť pečivo. Na vianočnom stole nesmel chýbať pokrm každodenný – kvasený chlieb z pšeničnej a ražnej múky,...

Osobnosť a dielo prof. Branislava Varsika

Generácia profesora Branislava Varsika predstavuje vo vývine slovenskej historiografie najvýraznejší zlom v celom svojom vývoji. Nastupuje totiž prvá generácia profesionálnych slovenských historikov. Nadobro odchádza spoločenstvo dedinských farárov, učiteľov či matičných nadšencov, ktorí sa venujú...

AKO SA NA ZÁHORÍ PREZÝVALI

Súčasťou záhorských nárečí sú aj prezývky obcí. Sú to žartovné názvy, ktorými sa susedné alebo aj vzdialenejšie obce navzájom prezývali. Prezývky sú utvorené od typického jedla, ktoré sa v obci užívalo, od zvláštností terénu,...

Mgr. Ľudovít Košík: Významný maliar Konrád Švestka OFM

Františkánsky kňaz a významný maliar, zlatník, sochár, reštaurátor a tesár Konrád Švestka zomrel pred vyše 110 rokmi v Kremnici 27. novembra 1907. Narodil sa 7. decembra 1833 v Kroměříži, v rodine Ignáca Švestku a Apolónie,...

Z histórie vianočných stromčekov – Mgr. Dita Andrušková, PhD.

Stromček ako jeden zo symbolov Vianoc patrí k typickým dekoráciám interiérov počas týchto sviatkov. Zeleň vianočného stromčeka sa stala novodobou formou symbolu života a prosperity.Zvyk zdobenia zelene bol rozšírený už v starovekom Egypte a...

Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

Narodil sa 6. mája 1942 v Bratislave. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1960 – 1961, štúdium divadelnej vedy absolvoval na Vysokej škole múzických umení v roku 1968....

Sklárne v Malých Karpatoch

Počiatky sklárstva na Slovensku siahajú do 14. storočia. Sklári k nám prichádzali predovšetkým z Nemecka a Čiech, ale časom postupne splývali s domácim obyvateľstvom. Sklári boli často priekopníkmi, keďže sa usádzali na doteraz neosídlených...

Zamyslenie na úvod 17. ročníka

Vážení čitatelia! Veľmi rada prijímam možnosť pozdraviť Vás na začiatku sedemnásteho ročníka nášho časopisu. Roky pribúdajú veľmi rýchlo. Zdá sa to len nedávno, keď sme si spolu pripomenuli a pekným spoločenským podujatím oslávili 15. výročie....