piatok, 19 apríla, 2024

Záhorie č. 5/2005

Mgr. Peter Sabov: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Skalického okresu Mgr. Štefan Papp: Záhorie - „rodisko“ Spolku sv. Vojtecha Doc. RNDr. Viera Obetková, CSc.: Moje spomienky na otca PhDr....

Záhorie č. 6/2005

Mgr. Martin Hoferka: Odkázau nám král uherský list z vojny Ľudmila Zálesňáková: Ochotnícke divadlo v Zohore Mgr. Silvia Stupárová, Mgr. Branislav Kolény: Spomienka na Jána Ďuroviča Mgr. Štefan Papp: Pán rechtor Kornel Grešša PhDr. Viera Drahošová: Náš...

Záhorie č. 3/2005

PhDr. Viera Drahošová: Storočnica múzea v Skalici PhDr. Peter Michalovič: Signálna funkcia nástrojov v tradičnej hudbe Záhoria PhDr. Karol Wlachovský: A propos József Gvadányi dnes Ing. Svetozár Prokeš: K histórii mostov v Záhorskej Vsi v 1....

XIV. ročník (2005)

Androvič, Š., Ing.: Havária amerického bombardéra na Záhorí. 1, 2005, s. 19-20. Androvič, Š., Ing. – Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria. 4, 2005, s. 6-8. Baxa, P., PhDr. – Ferus, V., PhDr – Glaser-Opitzová, R.,...

Záhorie č. 4/2005

RNDr. Juraj Gressner: Prvý chov anglických plnokrvníkov na Slovensku Ing. Štefan Androvič - Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Národné zásluhy Michala Hlaváčka Antónia Ilenčíková: Osud železnice pod Malými Karpatami Ing. Miroslav...

Záhorie č. 2/2005

PhDr. Peter Baxa – PhDr. Viktor Ferus - Mgr. Renáta Glaser-Opitzová: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch Milan Greguš: Pracháreň v Borinke Mgr. Štefan Papp: Učiteľská osobnosť Jozefa Ozábala PhDr. Konštantín Palkovič, Marcela...

Záhorie č. 1/2005

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor PhDr. Mojmír Benža, CSc.: Náboženské pomery v severnej časti Záhoria v 16. až 18. storočí Ing. Miroslav Čársky: Gbelská „Fhasan Gartens“ Mgr. Štefan Papp: Zo života brodského rodáka Martina Čulena Mgr. Ľudovít Košík:...