Záhorie č. 3/2005

Storočnica múzea v Skalici Viera Drahošová

0
744

PhDr. Viera Drahošová: Storočnica múzea v Skalici
PhDr. Peter Michalovič: Signálna funkcia nástrojov v tradičnej hudbe Záhoria
PhDr. Karol Wlachovský: A propos József Gvadányi dnes
Ing. Svetozár Prokeš: K histórii mostov v Záhorskej Vsi v 1. polovici 20. storočia
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Básnikov pomník (75. výročie odhalenia pomníka Jána Hollého v Borskom Mikuláši)
Margita Ilenčíková: Osud rohožníckych židov
Ing. Milan Valachovič: Lesné biotopy Borskej nížiny

SPRÁVY
Ľubomír Ďurovič a medzinárodné sympózium (-dra-, -pm- )
Múzejný seminár v Hodoníne a Skalici (-pm-)
Výstavy v Moravskom Svätom Jáne (-red-, Marián Holenka)
9. ročník Amfo a Diafoto v Záhorskom múzeu v Skalici (-pm-)
Desať rokov Lábskych novín (-red-)