Záhorie č. 1/2005

Gbelská „Fhasan Gartens“ Miroslav Čársky

0
631

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor
PhDr. Mojmír Benža, CSc.: Náboženské pomery v severnej časti Záhoria v 16. až 18. storočí
Ing. Miroslav Čársky: Gbelská „Fhasan Gartens“
Mgr. Štefan Papp: Zo života brodského rodáka Martina Čulena
Mgr. Ľudovít Košík: Kostol sv. Pavla pustovníka v Skalici
Ing. Štefan Androvič: Havária amerického bombardéra na Záhorí
PhDr. Jozef Špaček: K histórii skalických základných škôl
Ing. Zdenek Míša: Dobre človjeku padne, ked si naň ňegdo spomene…
Pamätná kniha obce Plavecké Podhradie

RECENZIE
Panteón zlomených nádejí (Braňo Kolény)

SPRÁVY
„Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave“ v roku 2004 (-red-)
Za Dušanom Kristiníkom (-red-)