Záhorie č. 2/2005

Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch Peter Baxa - Viktor Ferus - Renáta Glaser-Opitzová

0
709

PhDr. Peter Baxa – PhDr. Viktor Ferus – Mgr. Renáta Glaser-Opitzová: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Milan Greguš: Pracháreň v Borinke
Mgr. Štefan Papp: Učiteľská osobnosť Jozefa Ozábala
PhDr. Konštantín Palkovič, Marcela Antálková: Filozof Augustín Riška
RNDr. Ján Hrbatý: Chránené územia európskeho významu na Záhorí
PhDr. Juraj Hladký, PhD.: Šaštín, Gbely, Bobogdány – dedičstvo po starých Slovákoch
Ing. Miroslav Čársky: Povesť o bezhlavom „jágarovi“
Pamätná kniha z Plaveckého Podhradia Veterná smršť

RECENZIE
Ešte viac lásky (Eva Fordinálová)

SPRÁVY
Dve knihy Štefana Moravčíka
Výstava Pohľadníc Filipa Lašuta v Skalici (-pm-)
Najlepšie noviny z najmenších obcí má Marianka (Jozef Kráľ)