XIV. ročník (2005)

Bibliografia XIV. ročníka (2005) časopisu Záhorie

0
723

Androvič, Š., Ing.: Havária amerického bombardéra na Záhorí. 1, 2005, s. 19-20.
Androvič, Š., Ing. – Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria. 4, 2005, s. 6-8.
Baxa, P., PhDr. – Ferus, V., PhDr – Glaser-Opitzová, R., Mgr.: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. 2, 2005, s. 2-10.
Benža, M., PhDr., CSc.: Náboženské pomery v severnej časti Záhoria v 16. až 18. storočí. 1, 2005, s. 3-9.
Blahová – Jurasovová, H.: Významná vinohradnícka búda v časti „Zlodejovce“. 5, 2005, s. 21-24.
Čársky, M., Ing.: Gbelská „Fhasan Gartens“. 1, 2005, s. 9-11.
Čársky, M., Ing.: O skrytom poklade. 4, 2005, s. 19-22.
Čársky, M., Ing.: Povesť o bezhlavom „jágarovi“. 2, 2005, s. 23-26.
-dra-; -pm-: Ľubomír Ďurovič a medzinárodné sympózium (správa). 3, 2005, s. 39-40. Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s keramikárom Igorom Balgavým. 6, 2005, s. 20-24. Drahošová, V., PhDr.: Príhovor. 1, 2005, s. 2.
Drahošová, V., PhDr.: Storočnica múzea v Skalici. 3, 2005, s. 2-8.
Fordinálová, E., PhDr., Prof., CSc.: Básnikov pomník (75. výročie odhalenia pomníka Jána Hollého v Borskom Mikuláši). 3, 2005, s. 26-30.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Monografia ako symbióza racia a emócia (recenzia). 4, 2005, s. 34-35.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Národné zásluhy Michala Hlaváčka (k 120. výročiu úmrtia). 4, 2005, s. 9-13.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.; -red-: Ešte viac lásky (recenzia). 2, 2005, s. 27-29.
Gálisová, M., Mgr.: Kultúrne leto 2005 v Holíči (správa). 4, 2005, s. 37-39.
Greguš, M.: Pracháreň v Borinke. 2, 2005, s. 10-14.
Gressner, J., RNDr.: Prvý chov anglických plnokrvníkov na Slovensku. 4, 2005, s. 2-6.
Hladký, J., PhDr., Phd.: Šaštín, Gbely, Bobogdány – dedičstvo po starých Slovákoch. 2, 2005, s. 20-23.
Hoferka, M., Mgr.: Odkázau nám král uherský list z vojny… (Dvesto rokov bitky pri Slavkove a severné Záhorie). 6, 2005, s. 2-7.
Holenka, M.; -red-: Výstavy v Moravhttp://odkázauskom Svätom Jáne (správa). 3, 2005, s. 41-42.
Hrbatý, J., RNDr.: Chránené územia európskeho významu na Záhorí. 2, 2005, s. 18-20. Ilenčíková, M., A.: Osud rohožníckych Židov. 3, 2005, s. 30-32.
Ilenčíková, A.: Osud železnice pod Malými Karpatmi. 4, 2005, s. 13-18.
Janáčková, D., Mgr.: Zo zbierok Záhorskej galérie (správa). 4, 2005, s. 36-37.
Jozefovič, M., Mgr.: Názvy obcí Skalického okresu. 5, 2005, s. 7-13.
Kalivoda, H., Mgr.: Fauna Devínskej Kobyly (recenzia). 4, 2005, s. 32-33.
Kolény, B.: Panteón zlomených nádejí (recenzia). 1, 2005, s. 29-30.
Kolény, B., Mgr. – Stupárová, S., Mgr.: Spomienka na Jána Ďuroviča. 6, 2005, s. 14-17.
Košík, Ľ., Mgr.: Kostol sv. Pavla pustovníka v Skalici. 1, 2005, s. 11-13.
Kráľ, J.: Najlepšie noviny z najmenších obcí má Marianka (správa). 2, 2005, s. 30-31.
Lačný, M.: Pamätná kniha obce Plavecké Podhradie (Lesy). Rukopis. 1, 2005, s. 27-29.
Lačný, M.: Pamätná kniha z Plaveckého Podhradia (Veterná smršť). Rukopis. 2, 2005, s. 26-27.
Masaryková, A., Mgr.: Vtáky Zlatníckej doliny a okolia. 5, 2005, s. 32-37.
Michalovič, P., PhDr.: Múzeum v Skalici oslávilo storočnicu. 4, 2005, s. 25-32.
Michalovič, P., PhDr.: Signálna funkcia nástrojov v tradičnej hudbe Záhoria. 3, 2005, s. 8-14.
Míša, Z., Ing.: Dobre človjeku padne, ked si naň ňegdo spomene… 1, 2005, s. 23-27. Obetková, V., Doc., RNDr., CSc.: Moje spomienky na otca Jána Obetka. 5, 2005, s. 17-19. Palkovič, K., PhDr. – Antálková, M.: Filozof Augustín Riška. 2, 2005, s. 17-18.
Palkovič, K., PhDr. – Antálková, M.: Mykológ a ilustrátor Aurel Dermek. 5, 2005, s. 19-21.
Papp, Š., Mgr.: Pán rechtor Kornel Grešša. 6, 2005, s. 17-19.
Papp, Š., Mgr.: Učiteľská osobnosť Jozefa Ozábala. 2, 2005, s. 14-17.
Papp, Š., Mgr.: Záhorie – „rodisko“ Spolku sv. Vojtecha. 5, 2005, s. 13-16.
Papp, Š., Mgr.: Zo života kňaza a pedagóga Martina Čulena. 1, 2005, s. 14-18.
-pm-: Bibliografia XIV. ročníka časopisu Záhorie (2005). 6, 2005, s. 38-39.
-pm-: 9. ročník Amfo a Diafoto v Záhorskom múzeu v Skalici (správa). 3, 2005, s. 42-43.
-pm-: Fotografie Engelberta Pinkalského v Bratislave (správa). 6, 2005, s. 37.
-pm-: Kniha o Františkovi Krištofovi Veselom (recenzie). 5, 2005, s. 39.
-pm-: Múzejný seminár v Hodoníne a Skalici (správa). 3, 2005, s. 40-41.
-pm-: Nová monografia Kútov (recenzia). 4, 2005, s. 33-34.
-pm-: Spomienkové podujatie na Jána Beža v Senici (správy). 5, 2005, s. 40.
-pm-: Výstava Pohľadníc Filipa Lašuta v Skalici (správa). 2, 2005, s. 30.
Prokeš, S., Ing.: K histórii mostov v Záhorskej Vsi začiatkom 20. storočia. 3, 2005, s. 21-26.
Prokeš, S., Ing.: Lanovka v stupavskej cementárni. 6, 2005, s. 24-28.
-red-: Desať rokov Lábskych novín (správa). 3, 2005, s. 43.
-red-: Dve knihy Štefana Moravčíka (správa). 2, 2005, s. 29.
-red-: V službách človečenstva. 6, 2005, s. 31-32.
-red-: Za Dušanom Kristiníkom (správa). 1, 2005, s. 31.
Sabov, P., Mgr.: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora. 5, 2005, s. 2-6.
Semanek, B.: Kulturgenuss und Genusskultur im Advent 2005 (správa). 6, 2005, s. 36-37. „Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave“ v roku 2004 (správa). 1, 2005, s. 30-31.
Stupárová, S., Mgr. – Kolény, B., Mgr.: Spomienka na Jána Ďuroviča. 6, 2005, s. 14-17. Šimkovič, O.: Záhorská Ves – najzápadnejšia slovenská obec. 6, 2005, s. 30-31.
Špaček, J., PhDr.: Básnik Pavel Bunčák. 5, 2005, s. 37-38.
Špaček, J., PhDr.: K histórii skalických základných škôl. 1, 2005, s. 20-22.
Tychlerová, E.: Hudba môjho detstva. 6, 2005, s. 28-29.
Valachovič, M., Ing.: Lesné biotopy Borskej nížiny. 3, 2005, s. 32-38.
Vongrej, D.: Adamovské jazerá. 4, 2005, s. 22-24.
Wlachovský, K., PhDr.: A propos József Gvadányi dnes. 3, 2005, s. 15-20.
-zaj-: Vedecká konferencia k 175. výročiu narodenia F. V. Sasinka (správa). 6, 2005, s. 32-34.
Zajíček, Š., PhDr.: Slovenské Záhorie v diele Karla Nováka (správy). 5, 2005, s. 40-41.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstavy výtvarníkov v rámci 15. skalických dní (správy). 5, 2005, s. 42-43. Zajíček, Š., PhDr.: Jubilejná výstava Pavla Fürstenzellera v Skalici. 6, 2005, s. 34-35.
Zajíčková, M., PhDr.: Drevorezby Vlada Morávka v Prezidentskom paláci. 6, 2005, s. 35-36. Zajíčková, M., PhDr.: Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici. 5, 2005, s. 24-32. Zálesňáková, Ľ.: Ochotnícke divadlo v Zohore. 6, 2005, s. 7-14.