Záhorie č. 4/2005

Osud železnice pod Malými Karpatmi Antónia Ilenčíková

0
711

RNDr. Juraj Gressner: Prvý chov anglických plnokrvníkov na Slovensku
Ing. Štefan Androvič – Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Národné zásluhy Michala Hlaváčka
Antónia Ilenčíková: Osud železnice pod Malými Karpatami
Ing. Miroslav Čársky: O skrytom poklade
Dobroslav Vongrej: Adamovské jazerá
PhDr. Peter Michalovič: Múzeum v Skalici oslávilo storočnicu

RECENZIE
Fauna Devínskej Kobyly (Henrik Kalivoda)
Nová monografia Kútov (-pm-)
Monografia ako symbióza racia a emócia (Eva Fordinálová)

SPRÁVY
Zo zbierok Záhorskej galérie (Dana Janáčková)
Kultúrne leto 2005 v Holíči (Mária Gálisová)