Bibliografia XXIX. ročníka (r. 2020) časopisu Záhorie

0
209

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Betlehemy Záhorského múzea na výstave vo Vatikáne (správa). 1, 2020, s. 29-30.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudové hračky v zbierkach Záhorského múzea. 3, 2020, s. 14-19.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Reštaurovanie obrazov Svätá Barbora a Klaňanie Troch kráľov zo zbierok Záhorského múzea. 3, 2020, s. 25-28.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ručné práce Terézie Musilovej zo Skalice. 4, 2020, s. 26-27.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Tradičné techniky výzdoby kraslíc. 2, 2020, s. 20-22.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Z histórie vianočných stromčekov. 6, 2020, s. 25-27.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Zbierka hračiek Záhorského múzea – meštianske hračky. 4, 2020, s. 16-21.
Benža, Mojmír, PhDr., PhD.: Peter Vrablec: Ľudová ornamentika (recenzia). 4, 2020, s. 29-30.
Blaho, Vladimír, PhDr.: Skaličanka aj Neskaličanka Alžbeta Ozábalová. 1, 2020, s. 12-16.
Blanáriková, Veronika, Mgr.: Počiatky filmového premietania v Skalici. 1, 2020, s. 17-21.
Brezina, Peter, PhDr.: Mlynársky rod Mandelíkovcov. Mlyn a strojáreň v Čároch. 6, 2020, s. 10-17.
Brezina, Peter, PhDr.: Odhalenie pamätnej dosky Johanke Hrebendovej-Bórikovej vo Vrbovciach (správa). 5, 2020, s. 29-31.
Brezina, Peter, PhDr.: Pamätník Jana Amosa Komenského v Šaštíne-Strážach. 2, 2020, s. 23-25.
Brezina, Peter, PhDr.: Živnostenská rodina Szimethovcov z Borinky. 4, 2020, s. 22-26.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Pavol Junoš a špitál v mestečku Holíč. 1, 2020, s. 7-11.
Drahošová, Viera, PhDr.: 150. výročie narodenia ThDr. Ľudovíta Okánika (správa). 1, 2020, s. 26-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Hore srdcia! Evy Fordinálovej (správa). 1, 2020, s. 25-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne (správa). 1, 2020, s. 24-25.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rodina Ďurovičovcov v Skalici. 3, 2020, s. 8-13.
Drahošová, Viera, PhDr.: Smutná správa o Jánovi Kučerovi. 5, 2020, s. 11-18.
Drahošová, Viera, PhDr.: Spomienka na PhDr. Konštantína Palkoviča, CSc. 2, 2020, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení a milí čitatelia. 1, 2020, s. 2.
Drška, Richard, PhDr.: Humanista Eliáš Berger/Perger a jeho väzby ku Skalici. 5, 2020, s. 2-6.
Drška, Richard, PhDr.: Letohrádok – Sokolovňa – Múzeum Senica (správa). 5, 2020, s. 28-29.
Drška, Richard, PhDr.: Písomnosti skalických cechov v zbierkach Záhorského múzea. 2, 2020, s. 5-11.
Drška, Richard, PhDr.: Svadobný zvyk „brány“ – „uchýtaňí brán“ v Pomoraví. 6, 2020, s. 27-28.
Drška, Richard, PhDr.: Zástavka, kríž, hviezda, šabľa – reštaurovanie dokladov mestskej správy Skalice zo zbierok Záhorského múzea. 3, 2020, s. 28-31.
Greguš, Milan: Za akad. maliarom Milanom Kubíčkom (nekrológ). 2, 2020, s. 26-28.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Rodina Vagyonovcov a Senica. 6, 2020, s. 2-9.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Učitelia jezuitského gymnázia v Skalici od jeho vzniku do roku 1700. Biografické skice. 3, 2020, s. 2-8.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Stavba obecného domu v Petrovej Vsi. 2, 2020, s. 16-19.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Späť do lavíc (správa). 5, 2020, s. 31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Za Ferom Tomíkom. 1, 2020, s. 22-23.
Lančarič, Adrián, Mgr., PhD.: Kňazi z Kuklova v službách Trnavskej apoštolskej administratúry. 4, 2020, s. 13-15.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXIX. ročníka (r. 2020) časopisu Záhorie. 6, 2020, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Jubilant RNDr. Anton Dinka (správa). 2, 2020, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: K storočnici Ľudovíta Godišku. 6, 2020, s. 20-25.
Michalovič, Peter, PhDr.: Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria. 4, 2020, s. 2-12.
Mráz, Peter, PaedDr., PhDr., PhD.: Sasinkova báseň na počesť Jána Hollého. 6, 2020, s. 18-20.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Zborník Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku (anotácia). 6, 2020, s. 29.
Pavlásek, Jozef, Ing. – Pavlásková, Terézia, Mgr.: Hostinec na Vačkovej. 5, 2020, s. 19-24.
Pavlásková, Terézia: Spomienky Márie Kišonovej-Hubovej na Zohor. 3, 2020, s. 20-23.
redakcia: Archeológ Robert Bača jubiluje (správa). 4, 2020, s. 30-31.
redakcia: Ocenená Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne. 6, 2020, s. 29.
Špaček, Jozef, PhDr.: Nová básnická zbierka Milana Richtera aj o Uníne a Záhorí (recenzia). 4, 2020, s. 28-29.
Thebery, Ivan: Výročie búrlivých udalostí zo Šajdíkových Humeniec. 5, 2020, s. 25-26.
Turčan, Vladimír, PhDr.: Zánik antického dvorca v Stupave (najstarší doklad zemetrasenia na Slovensku?). 2, 2020, s. 2-5.
Vandelia, Pavol: Záhrada Bielych Karpát. 5, 2020, s. 26-27.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Malacké zdravotníctvo (správa). 1, 2020, s. 26.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Nový zborník Malacky a okolie 12 (správa). 1, 2020, s. 30-31.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Závod v poslednej štvrtine 16. storočia. 1, 2020, s. 3-6.
Z dobovej tlače: Lipnica a studnička Anička v Sobotišti. 3, 2020, s. 23-24.
Zacharová, Mária, PhDr.: Chlieb náš každodenný. Jedlo a pitie malackých františkánov v novoveku. 5, 2020, s. 6-11.
Zacharová, Mária, PhDr.: Stredoveký odkaz Kostolišťa. 2, 2020, s. 11-15.

PhDr. Peter Michalovič

Predchádzajúci článokZ histórie vianočných stromčekov – Mgr. Dita Andrušková, PhD.
Ďalší článokOznam