štvrtok, 18 apríla, 2024

Prezentácia publikácií a projektov

Srdečne Vás pozývame na podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, na ktorom budú prezentované najnovšie publikácie vydané Záhorským múzeom v Skalici a projekty, ktoré boli z verejných zdrojov podporené Fondom na podporu umenia vo...

Festival múzeí Slovenska 2018

V pondelok 18. júna 2018 sme sa zúčastnili 15. ročníka Festivalu múzeí Slovenska. Tento rok bolo organizátorom Múzeum mesta Bratislavy, ktoré oslavuje 150 rokov od svojho vzniku. Súčasťou programu bola prezentácia múzeí na nádvorí...

Zatvorenie Záhorského múzea v Skalici počas vianočných a novoročných sviatkov

Oznamujeme našim návštevníkom, že počas vianočných a novoročných sviatkov bude Záhorské múzeum v Skalici od 24. decembra 2018 do 1. januára 2019 zatvorené. Tešíme sa na Vašu návštevu v novom roku.

„Velké ženy v malých lázních“

Fotografie z vernisáže výstavy, ktorá sa konala 8. marca 2018 v priestoroch Múzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach, na ktorej sa zúčastnila i riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová. "Výstava představuje emancipované ženy, političky,...

Odborná exkurzia

V stredu 23. mája 2018 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie do Komárna. Navštívili Podunajské múzeum v Komárne, kde si v jeho sídelnej budove prezreli aktuálne výstavy a stálu expozíciu, ďalej...

Prednáška Ľudový odev na Záhorí v Malackách

Srdečne vás pozývame na prednášku odborných pracovníkov Záhorského múzea v Skalici, etnologičky Mgr. Dity Csütörtökyovej, PhD. a historika PhDr. Richarda Dršku na tému Ľudový odev na Záhorí v utorok 10. apríla 2018 o 18.00...

Skalica úspešná v Knihe Záhoria 2017

V stredu 24. októbra 2018 sa v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného desiateho ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2017. Skalica bola úspešná, podieľala sa na všetkých troch najúspešnejších...

Konzervovanie náhrobníkov na evanjelickom a. v. cintoríne v Skalici

V mesiacoch september až november 1932 prebiehali práce, výsledkom ktorých bol rad starobylých náhrobníkov, umiestnený v železobetónovej konštrukcii pri severnom a východnom múre cintorína, pri každom vytlačený nápis a v kúte mramorová popisná tabuľa. Uprostred cintorína postavili mohylu s mramorovou doskou,...

Kodreta v Skalici

Po znárodnení výrobne vinohradníckych striekačiek „Pokorný“ výrobu prevzal podnik Skalica, Oblastné komunálne služby, spočiatku v pôvodných priestoroch Pokorného dielne na Lichardovej ulici. Výrobu potom prevzala Kodreta, OPP Myjava a pre navýšenie výrobných kapacít prišlo k vybudovaniu...

Výstava Žili v Skalici – Miroslav Sylla na skalickom gymnáziu

S osobnosťou pedagóga a maliara Miroslava Syllu, člena prvého profesorského zboru skalického gymnázia po vzniku Československej republiky, a jeho pôsobením v pedagogickej, ale tiež rozsiahlej spoločenskej a umeleckej činnosti sa môžu študenti Gymnázia F....

Miesto pokoja v Skalici

Miestom, kam sa odoberajú obyvatelia Skalice na miesto posledného oddychu, je najvyšší bod intravilánu Skalice, rozsiahle návršie s kalváriou a Rotundou svätého Juraja. Symbolicky ho dotvárajú lipy, najstaršia skalická lipa stojí na spoločnom priestranstve. Lipy oddávna obklopovala...

Knižnica Záhorského múzea v Skalici

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a marca - mesiaca knihy by sme vám radi priblížili knižnicu Záhorského múzea v Skalici. Študijným účelom pracovníkov, spolupracovníkov Záhorského múzea, ako i regionálnych bádateľov slúži špecializovaná múzejná knižnica s...