Putovanie skalickou históriou – premietanie filmov Oslavy MUDr. Pavla Blaha a Svetlé miesto

0
326

Tlačová správa

Názov podujatiaPutovanie skalickou históriou –  premietanie filmov Oslavy                                      MUDr. Pavla Blaha a Svetlé miesto
Miesto:                  Kino Sloboda, 909 01 Skalica
Dátum konania:    štvrtok 28. júna 2018 o 17.00 hod. 

Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozýva na ďalší diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je zameraný na osobnosť MUDr. Pavla Blaha a formovanie základov pre vznik Československej republiky prostredníctvom filmov Svetlé miesto a Oslavy MUDr. Pavla Blaha.
Film Oslavy MUDr. Pavla Blaha z roku 1937 darovala múzeu rodina Blahovcov z Olomouca a o príprave osláv i filmu bol nájdený v skalickom archíve materiál, ktorý krátko priblíži PhDr. Viera Drahošová. Časť filmu Národopisné slávnosti (tradície z obcí Jablonica, Osuské, Kostice u Břeclavi, Dojč, Skalica, Strážnice, Ratíškovice) divákom opíšu etnologička Mgr. Dita Andrušková, PhD. a etnomuzikológ PhDr. Peter Michalovič.
Unikátny film Oslavy Dr. Pavla Blaha (s omšou celebrovanou Ľudovítom Okánikom, odhalením pomníka Dr. Pavla Blaha predsedom vlády Milanom Hodžom a národopisnými slávnosťami) budú mať návštevníci možnosť vidieť prvý raz. Následne sa uskutoční premietnutie filmu Svetlé miesto režiséra Dušana Trančíka. Dokumentárny film stvárňuje ako svetlé miesto spoločných dejín Čechov a Slovákov Luhačovice, kde sa budovali základy budúceho spoločného štátu – Československa, pripomína tiež významný podiel Skalice a MUDr. Pavla Blaha v tomto procese. Je zároveň pripomenutím stého výročia vzniku Československej republiky a štvrť storočia zániku.
Súčasťou podujatia bude výstava MUDr. Pavel Blaho a predaj múzejných publikácií vo vestibule kina. Moderátorkou podujatia bude Michaela Hazlingerová.

Unikátny film z roku 1937
V minulom roku darovala rodina Blahovcov z Olomouca Záhorskému múzeu film Oslavy Dr. Pavla Blahu z roku 1937. Išlo o tri kotúče 16mm filmu s názvami Oslavy Dr. Pavla Blahu ve Skalici 30.6.1937, Odhalenie pomníka, Národopisné slávnosti. Aby bolo možné pristúpiť k ich digitalizácii,odovzdalo ich múzeum koncom roku 2017 na laboratórne spracovanie (vyčistenie a prípravu na digitalizáciu) do Filmových laboratórií v Zlíne. Následne bola objednaná digitalizácia v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave. Tam sme mali možnosť prvý raz vidieť ich obsah. Sú v dobrom stave a boli sme nadšení návratom v čase: pohľadom na osobnosti, známe len z fotografií, na Skalicu spred 80 rokov a pôvodné národopisné tradície a kroje z celého okolia. Obsah filmov korešponduje s popiskami na pôvodných obaloch, celkovo záznam trvá zhruba 20 minút. V skalickom archíve sme našli  zložku materiálu k oslavám MUDr. Pavla Blaha v roku 1937 i k príprave filmu, ktorá pomohla pri identifikácii. Verejnosti bude film sprístupnený na najbližšom podujatí z cyklu Putovanie skalickou históriou 28.júna 2018 o 17.00 hod. v Kine Sloboda v Skalici.

Reportáž TV Skalica k podujatiu:

Reportáž Skalickej mestskej televízie k podujatiu:

Putovanie skalickou históriou

Druhé tohtoročné Putovanie skalickou históriou ponúklo tri unikátne filmové lahôdky, ktoré spolu s rozprávaním o ich vzniku, osude a obsahu pripravili pracovníci Záhorského múzea.

Uverejnil používateľ Skalická mestská televízia Piatok 29. jún 2018