Požiarna zbrojnica na Malom rínku v Skalici

0
567
Malý rínok, dnes časť Štefánikovej ulice, rok 1923. Archív Záhorského múzea v Skalici

Bez protipožiarnej činnosti nemohlo fungovať žiadne mesto, ani obec. Po dlhších snahách bol v Skalici z iniciatívy podnikateľa Rudolfa Vrchovského (synovca Alexandra Boleslavína Vrchovského) v roku 1881 založený dobrovoľný hasičský spolok. Pri založení dostal budovu bývalých mestských bitúnkov na Malom (v minulosti i Dolnom) rínku, ktorú mesto nechalo prestavať na hasičské skladisko. V roku 1901 k nemu pristavali strážnu a cvičnú vežu, no po viacerých prestavbách sa po roku 1902 rozhodli postaviť novú priestrannejšiu hasičskú zbrojnicu. Viac ako šesťdesiat rokov potom patrila k dominantám Malého rínku, na ktorom boli menšie obchody, tiež výšivkárskeho družstva. Hasičská zbrojnica stála v priestore. Jej symetrickú budovu v strede členila predstavaná veža, na prízemí s dvojkrídlovými profilovanými dvermi, nad ktorými bol pod oblúkovou rímsou hasičský znak. Pokračovala dvomi podlažiami s dvomi pármi okien na každej strane a ukončená bola zúženou časťou s ihlanovou strechou. Ľavé krídlo budovy s dvomi bránami pre techniku i pravé s dvomi oblokmi mali jednoduchšiu fasádu, veža bola bohato zdobená farebnými plastickými lištami v štýle geometrickej secesie.
Pravdepodobne koncom roku 1962 sa začalo s asanáciami pre rozšírenie hlavného komunikačného ťahu cez mesto. Podľa ortofotomapy Skalice z roku 1963 vidno, že asanovali v prvej fáze rohový blok budov oproti radnici, ktorý tvoril jednu stranu Radničnej (nazývanej tiež Židovská či Úzka, v minulosti Dlažená) ulice, vedúcej na hlavné námestie. Boli tu viaceré, pôvodne najmä židovské obchodíky. Zo strany námestia boli odstránené domy od rohového, s obľúbenou predajňou lahôdok, až po Gvadányiho dom (dnes knižnica), vrátane v jeho susedstve stojaceho rieglerovského domu s peknou vnútornou záhradou. (Henrik Riegler, otec známeho organistu a organára Ernesta Rieglera-Skalického, vyučoval matematiku a fyziku na skalickom gymnáziu). Následne, zrejme v priebehu roku 1963 (najneskôr 1964), zbúrali druhú časť bloku spolu s hasičskou zbrojnicou, čím sa obe námestia spojili a Malý rínok zanikol.
Mnoho z minulosti sa stratilo, veľa stavieb zostalo už len na fotografiách, na šťastie v Skalici v menšom rozsahu. I keď nemožno bojovať proti pokroku, mali by sme vždy zvažovať a hľadať riešenia, aby sa pamiatkové hodnoty uchovali pre budúce generácie, aby neboli likvidované z neznalosti alebo ľahostajnosti.