Výstava Hana Annyotty Veselá – Jubileum (maľba, plastika, reliéf)

0
371

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Umelecká beseda slovenská
Mesto Skalica

Tlačová správa

Názov podujatia:        Hana Annyotty Veselá – Jubileum /maľba, plastika, reliéf/
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          vernisáž výstavy v piatok 14. septembra 2018 o 16.00  hod.                                      výstava potrvá do 30. novembra 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková

V tomto roku sa dožíva životného jubilea grafička, keramička, maliarka a pedagogička Mgr. Hana Annyotty Veselá. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Záhorskom múzeu v Skalici výstava jej diel, ktoré priblížia jednotlivé oblasti jej umeleckého záujmu – maľbu, plastiku i reliéf.Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v 80. rokoch 20. storočia po ukončení absolutória na Pedagogickej fakulte v Nitre /1987/, kde študovala maľbu pod vedením doc. akad. mal. Ľudovíta Jelenáka, v odbore tvarovania ju viedol akad. soch. Milan Marciňa. Jej prvé samostatné diela v médiu užitého umenia, najmä v keramike boli poznačené štúdiom grafického školenia, ktoré absolvovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave pod vedením akad. mal. Jána Ondrisku. Postupne jej tvorba začala nadobúdať sochárske atribúty. V reliéfnych kompozíciách vyzdvihovala a dôraz kládla na kultivovanú farebnosť zjednocujúcu plochu kompozície. V roku 1995 realizovala pre Mestský úrad v Skalici monumentálnu mozaiku s rastlinným motívom. Kompaktne s reliéfom riešila i fontánu v exteriéri tohto úradu. V roku 2003 bola autorkou Ceny primátora Mesta Skalice s názvom Žezlo, taktiež vytvorila i Cenu Mesta Skalice nazvanú Rozkvet mesta.V oblasti komornej interiérovej a exteriérovej plastiky a tiež reliéfu tvorí v duchu abstrakcie a geometrizujúcich prvkov, v ktorých prevládajú rastlinné, zoomorfné motívy štylizovaných prírodných i fantazijných tvarov. V jej tvorbe nachádzame i diela s vesmírnou tematikou, prelínajúce sa so sakrálnou duchovnou silou. Dané námety majú odozvu najmä v jej plošných origináloch realizovaných v technike olej, akryl, pastel. V nich rieši najmä vzájomné medziľudské vzťahy, ktoré v súčasnej hektickej dobe nesú so sebou množstvo negatív.Autorka absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov a vystavovala v rámci početných individuálnych i spoločných výstav (od roku 1983 je členkou Klubu výtvarníkov v Skalici a od roku 2006 Umeleckej besedy slovenskej).
V kultúrnom programe vernisáže vystúpi PaedDr. Božena Vojtková (spev) a Mgr. art. Peter Hochel (klavírny sprievod).

PhDr. Marta Hučková

Reportáž Televízie Skalica z vernisáže výstavy: https://www.youtube.com/watch?v=RQ3SNkkS8Ho