Veľkonočné inšpirácie

0
239
Výstava veľkonočného pečiva, 1943

Posledným veľkým dielom iniciovaným v Skalici MUDr. Pavlom Blahom bola Hospodyňská škola, ktorá po zriadení v roku 1921 pôsobila v budove gymnázia. V roku 1927 dokončila firma Ing. Jozef Doležal a syn podľa projektu firmy Stocker z Brna novú budovu (dnes pôrodnica), do ktorej sa škola v júni 1927 presťahovala. Slávnostne otvorená bola v marci 1928, niesla názov Štátna hospodyňská škola MUDr. Pavla Blahu a patrila k najmodernejším svojho typu v Československu. Jej poslaním bolo v priebehu jedného roka naučiť žiačky dokonale zvládnuť domácnosť. Kapacita bola 50 žiačok, k výuke slúžili odborné učebne, krajčírska dielňa, dielňa na pečenie, kuchyňa na varenie, knižnica, zborovňa, riaditeľňa, kabinety, nadčasovo zariadený internát, jedáleň, byty učiteliek, sušiareň, práčovňa, žehliareň. Všetky domáce práce, vrátane chovu zvierat, pestovania kvetín, zeleniny a ovocia robili chovanky samy a popritom dostali kvalitné teoretické vzdelanie. Odchádzali zo školy s osvojením si varenia, šitia, prania, žehlenia bielizne a šatstva, vyšívania, pletenia, ošetrovania záhrady, chovu hydiny a domácich zvierat, spracovania potravín, mlieka, cukrárstva, zostavenia rozpočtu, základného zdravotného ošetrenia a výchovy detí. Škola vychovala približne 1100 gazdiniek – hospodyniek z celej Československej republiky, od roku 1939 už len zo Slovenska, ktoré boli spravidla vzorom vedenia domácnosti vo svojom okolí. Školu koncom školského roku 1948/49 zrušili. K výročným sviatkom robili výstavy prípravy príležitostného pečiva, výzdoby a úpravy stola, ktorými dávali inšpiráciu verejnosti. Na fotografiách príprava a výstavy veľkonočného pečiva, kurz varenia a pečenia.

Fotografie: Záhorské múzeum v Skalici a MVSR, ŠATT, pracovisko Archív Skalica