Partnerská spolupráca s Múzeom Hohenau and der March

0
1272
Začiatky spolupráce Záhorského múzea v Skalici a Múzea v Hohenau an der March sa datujú k polovici roku 2002. Na začiatku letnej sezóny bola 8. júna 2002 v Múzeu Hohenau an der March otvorená výstava, ktorú pripravilo Záhorské múzeum o regióne Záhoria.
Na druhý rok potom múzejníci z Hohenau prijali pozvanie a v rámci Skalických dní 2003 sme v Záhorskom múzeu otvorili výstavu nazvanú „Z dejín a umenia Hohenau an der March“. Na jej realizácii sa spolu s múzejným spolkom podieľal aj klub výtvarníkov Hohenau. Cieľom výstavy bolo priblížiť obec z hľadiska jej dejín, pamiatok, pozoruhodností, ako aj súčasného vývoja a dominánt hospodárskeho rozvoja. Tvorivý pohľad a umenie výtvarníkov Kunstkreis Hohenau dotvorili celkové predstavenie obce.
Obe tieto výstavy boli začiatkom spolupráce, výmeny skúseností medzi obomi inštitúciami, ako i neformálnych priateľských kontaktov. Na jar roku 2004 sme radi prijali impulz kolegov z Múzea Hohenau an der March na spoluprácu pri tvorbe ďalšej výstavy „Mosty Pomoravia“. Výstava mala za cieľ poukázať na historické dopravné prepojenia, mosty a prevozy cez rieku Moravu a prostredníctvom textov v slovenskej i nemeckej reči, starých fotografií, máp a modelov dokumentovať hospodárske, kultúrne a duchovné vzťahy ľudí na oboch brehoch rieky Moravy.
Výstava bolo uvedená na štyroch miestach na Slovensku uvedená a na troch v Rakúsku:
Hohenau an der March
Prvýkrát bola výstava uvedená pod názvom „Achtung Staatsgrenze“ 1. mája v Múzeu Hohenau an der March pri príležitosti slávnosti rozšíreniaEÚ o nové členské štáty, ktorá sa konala v Hohenau za účasti troch susediacich krajín 30. apríla – 30. mája 2004. Zameraná bola na dokumentáciu pádu železnej opony a obnovenia kontaktov po roku 1989.
Stupava
Na slovenskej strane bola prvý raz výstava uvedená pod názvom Mosty Pomoravia slávnostne 1. októbra v Dome kultúry v Stupave, počas obľúbených záhoráckych slávností Dní zelá. Na rozvíjaní kontaktov s blízkymi rakúskymi obcami tu aktívne pracuje Klub Morava March, ktorého iniciátorom je riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Mgr. Pavol Slezák. Jedným z výsledkov kultúrnej spolupráce bolo viacero výstav rakúskych inštitúcií a autorov v Stupave. Výstava trvala do 3. októbra 2004. Výstava dokumentovala prepojenia medzi Stupavou a Marcheggom.
Zohor
Tretíkrát bola výstava Mosty Pomoravia prezentovaná na Slovensko-rakúskej hospodárskej výstave v Zohore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19.-21. novembra 2004 v Kultúrnom dome v Zohore. Jej úlohou bolo predstaviť 27 firiem zo Záhoria a rakúskeho Pomoravia a vytvoriť podmienky pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti podnikania, ako i v spoločnom marketingu a plánovaní. Súčasťou akcie boli rôzne sprievodné podujatia a prezentácie. Výstave Mosty Pomoravia bol venovaný priestor v jednom z veľtržných stánkov a prezentovala historické korene cezhraničných kontaktov, k oživeniu ktorých svojím zameraním smerovala zohorská výstavná akcia. Výstava dokumentovala histórie mostu medzi obcami Záhorská Ves a Angern.
Moravský Svätý Ján
Štvrtá reinštalácia sa konala za príznačných okolností otvorenia dlho očakávaného nového mostu. Cestné prepojenie je tu doložené od 8. storočia. V roku 1923 most strhli ľady, a následný prevoz nahradili v roku 1945 provizórnym mostom, v roku 1952 preprava zanikla úplne. Po otvorení hraníc v roku 1989 vybudovali pontónový most s obmedzenými možnosťami prepravy. 7. júla 2005 otvorili nový pevný most. Výstava bola v Moravskom Sv. Jáne inštalovaná v dňoch 24.-26. júna 2005.
Marchegg
V rakúskej obci Marchegg bola výstava uvedená pod názvom Mosty cez Moravu včera, dnes, zajtra, Výstava Heimatverein Marchegg – dokumentácia mostov a spojení Marchegg – Stupava a Marchegg – Bratislava. Uskutočnila sa v dňoch 10. – 29. marca 2006.
Malacky
V Malackách bola výstava Mosty Pomoria – Art-aktion KKH sprevádzaná výstavou výtvarných prác členov Kunstkreis Hohenau v dňoch 23.apríl – 6.máj 2007.
Angern an der March
Charakter prezentácie výstavy bol podobne ako v Zohore v jednom z veľtržných stánkov v dňoch 12.-14. september 2007. Podujatie bolo spojené s množstvom kultúrno-spoločenských akcií. Aktuálnosť podujatia zvýrazňuje rastúca potreba mostného prepojenia medzi Angernom an der March a Záhorskou Vsou. Od roku 1892 pracoval v Záhorskej Vsi cukrovar, do ktorého sa úzkorozchodnou železničkou dopravovala po moste cukrová repa z rakúskych dedín. Po roku 1918 bola preprava obmedzená, v roku 1945 most strhli. V súčasnosti medzi obcami opäť funguje prepojenie kompou a prebiehajú rokovania o výstavbe nového mostu.
V roku 2007 sa vo výstavných priestoroch Záhorského múzea uskutočnila výstava fotografií Markusa Springera hohenaumarch – protipohľad. Jej ukončenie bolo spojené s adventným čítaním.
V auguste 2008 sa naopak svojou tvorbou prezentovali skalickí výtvarníci v múzeu v Hohenau. Uskutočnila sa tu výstava s názvom „Výtvarná tvorba v Skalici, 30 rokov Klubu výtvarníkov v Skalici“.
Zatial poslednou výstavou bol „Pestrá kytica pre Weinviertel. Ľudový odev Trnavského samosprávneho kraja“ v máji 2009. Išlo o prezentáciu ľudového odevu z celého trnavského kraja, do ktorej sa zapojilo šesť múzeí, ktoré v tomto kraji pôsobia (Záhorské múzeum v Skalici, Balneologické múzeum v Piešťanoch, Západoslovenské múzeum v Trnave, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Galante a Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede).
V roku 2011 Záhorské múzeum spolupracovalo pri vydaní publikácie Pletky-Lexikon. Ide o zbierku výrazov z obce Hohenau an der March prevzatých zo slovenčiny, češtiny alebo záhoráckeho nárečia.
V roku 2016 spoločne pripravili výstavu Maľby a sochy maliarky Augustine Cincera a sochára Antona Hanzalíka.
Spolupráca medzi Záhorským múzeom v Skalici a Múzeom Hohenau an der March sa neprejavuje len v oblasti profesionálnej, ale prerástla do priateľských vzťahov medzi obomi kolektívmi.

Museum Hohenau an der March
Základy pre múzeum v Hohenau na der March, ako ho poznáme dnes, boli dané v roku 1936, kedy tu v budove základnej školy zriadil miestne múzeum Anton Schultes. V roku 1960 prišlo pri príležitosti 600. výročia „Markt Hohenau“ (udelenia trhového práva obci Hohenau)k rozšíreniu vďaka profesorovi Robertovi Zelesnikovi. V roku 1987 bol pán Wilhelm Swatschina prijatý ako kustód.
Významný krok k premene miestneho múzea na Múzeum Hohenau an der March sa uskutočnil v roku 1998, kedy bol zakúpený rodný dom ľudového herca Oskara Simu a bol založený spolok „museum hohenau an der march“. Po potrebných adaptačných prácach prišlo 26. mája 2001 k znovuotvoreniu múzea. Múzeum svojimi expozíciami prezentuje miestne dejiny, severnú železničnú dráhu a život Oskara Simu. Na prízemí má priestory pre aktuálne výstavy a v rekonštruovaných pivničných priestoroch expozíciu dávnych remeselníckych dielní v Hohenau: obuvníka, stolára a kováča.

Múzeum je otvorené cez víkendy a sviatky od 14. do 17. hodiny, od apríla do konca októbra. V iné dni je potrebné si dohodnúť návštevu vopred.

http://museumhohenau.at

Markus Springer - hohenaumarch - protipohľad