Výberové konanie na miesto riaditeľa Záhorského múzea

0
97

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Riaditeľ Záhorského múzea v Skalici. Číslo výberového konania: VK – 2024/00/13.

https://trnava-vuc.sk/kariera/riaditel-zahorskeho-muzea-v-skalici-vk-2024-00-13/