Ochrana osobných údajov a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

0
120

Dokument o spôsobe vedenia a spracovávania osobných údajov v Záhorskom múzeu v Skalici a zásadách používania cookies na tejto webovej stránke: Ochrana osobných údajov v Záhorskom múzeu v Skalici

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/