pondelok, 27 mája, 2024

Rieka Morava pri Skalici

Pred reguláciou sa rieka Morava často vylievala a keď zamrzla, tak sa podľa rozprávania na rozsiahlych zamrznutých plochách mladí ľudia korčuľovali od Skalice až po Rohatec. V rokoch 1934 a 1935 firma Gustáva Hamburgera koryto rieky regulovala...

Stavebné družstvo

Z iniciatívy riaditeľa gymnázia Dr. Stanislava Treybala vzniklo v Skalici v roku 1922 Stavebné družstvo štátnych zamestnancov, v ktorom s ním spolupracovalo viacero členov pedagogického zboru, pričom najviac rád priniesol Pavel Rehák, ktorý v podobnom družstve pracoval v Žiline. Predsedom družstva...

Obraz Uherskí zbojníci na Holubyho chate na Javorine

O zbojníkoch, ktorí  v minulosti pôsobili v slovenských horách,  svedčí veľa rozprávaní. Jedno sa vzťahuje do oblasti Veľkej Javoriny, najvyššej hory Bielych Karpát  na moravsko-slovenskom pomedzí, ktorá bola oddávna miestom stretávania sa ľudí z oboch strán hranice.  V blízkom...

1938 – 2018 Umelci zo Záhoria na Výstave slovenského umenia v New Yorku

Pred 80 rokmi v dobe zchyľujúcej sa k druhej svetovej vojne sa uskutočnil v slovenských pomeroch mimoriadny výstavný projekt - veľká reprezentatívna výstava súdobého slovenského výtvarného umenia v New Yorku v roku 1938. Výber diel s dôrazom na slovenských...

Cena Fra Angelica pre prof. Evu Fordinálovú

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru odovzdal 20. februára 2018 v Bratislave, v Primaciálnom...

Zo zbierok múzea – Ján Blaha

Zaujímavú a hodnotnú fotografiu v bohatom ručne vyrezávanom ráme získalo Záhorské múzeum do svojich zbierok od skalického tesára a rezbára Jána Blahu v kolekcii spolu s ďalšími tridsiatimi predmetmi  v roku 1973. Prezentované boli prvý raz, a spolu s nimi i fotografia...

1938 – 2018 Plány turistickej chaty na Čupoch

K ustanoveniu Klubu československých turistov v Skalici prišlo z iniciatívy pedagógov skalického gymnázia 8. februára 1929. Predsedom klubu sa stal Dr. Hladký, od roku 1933 evanjelický farár Dr. Ďurovič, jednateľom Sedláček, neskôr Wernerová, pokladníkom...

Výstava Žili v Skalici – Miroslav Sylla na skalickom gymnáziu

S osobnosťou pedagóga a maliara Miroslava Syllu, člena prvého profesorského zboru skalického gymnázia po vzniku Československej republiky, a jeho pôsobením v pedagogickej, ale tiež rozsiahlej spoločenskej a umeleckej činnosti sa môžu študenti Gymnázia F....

Fašiangy na Záhorí

Fašiangy (fašanki, fašank) boli obdobím od sviatku Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (pohyblivý sviatok medzi vianočnými sviatkami a veľkým pôstom). V tomto čase sa v záhorských dedinách konali spoločné priadky, zakáľačky a svadby. Význam...

Dary do múzejných zbierok

V roku 2017 obohatilo múzejné zbierky 1488 predmetov, zapísaných pod 380 prírastkovými číslami, z toho 1067 získalo múzeum darom. Spomedzi nich vzácnym prírastkom bol klavír - polokrídlo národného umelca Janka Blahu, ktorý múzeu venovala jeho dcéra...