1938 – 2018 Umelci zo Záhoria na Výstave slovenského umenia v New Yorku

0
511

Pred 80 rokmi v dobe zchyľujúcej sa k druhej svetovej vojne sa uskutočnil v slovenských pomeroch mimoriadny výstavný projekt – veľká reprezentatívna výstava súdobého slovenského výtvarného umenia v New Yorku v roku 1938.
Výber diel s dôrazom na slovenských autorov, ale tiež so zastúpením niekoľkých českých, zabezpečovalo a garantovalo predsedníctvo výstavy v zložení Dušan Jurkovič ako predseda, podpredsedovia Martin Benka, Vojtech Ihriský, Ladislav Majerský, Jaroslav Votruba a Gabriel Vlasák ako administratívny sekretár. Na výstave mali diela maliari Janko Alexy, Miloš Bazovský, Štefan Bednár, Martin Benka, Július Bukovinský, Ladislav Čemický, Vladimír Droppa, Ester Fridriková-Šimerová, Ľudo Fulla, Rudo Gajdoš, Mikuláš Galanda, Ján Hála, Jozef Hanula, Svätopluk Havrlík, Bedrich Hoffstädter, Jozef Jičinský, Peter Július Kern, Július Koreszka, Andrej Kováčik, Ľudo Križan, Viktor Krupec, Janko Ladvenica, Eugen Lehotský, Gustáv Mallý, František Malý, Juraj Mandel, Ján Mudroch, Karol Ondreička, Štefan Polkoráb, František Reichentál, Viliam Ruttkay-Nedecký, Ľudovít Slamka, Armin Stern, Koloman Sokol, Štefan Straka, Alojz Struhár, Miroslav Sylla, Václav Šrůtek, Karol Štika, Ladislav Treskoň, Jaroslav Votruba, Imro Weiner, Hana Zwillingerová, Ivan Žabota, Ján Želibský a sochári Pavel Bán, František Gibala, Rudolf Hornák, Vojtech Ihriský, Jozef Kostka, Miroslav Motoška, Jožo Pospíšil, František Štefunko, Franta Úprka, Ladislav Majerský. K výstave vyšiel katalóg, ktorý každému vystavujúcemu venoval dvojstranu, jednu s medailónom a fotografiou, druhú s reprodukciou diela. Na výstave boli prezentované i práce 43 architektov.
Výstava nesplnila nádeje, ktoré do nej vkladali organizátori, pretože v svete už vládli medzinárodné problémy a napätie. Napriek tomu bola dôležitou výpoveďou a svedectvom úrovne medzivojnového umenia Slovenska. Pri repríze tejto výstavy pod názvom Naša americká výstava doma v bratislavskom Dome umenia v auguste až októbri 1941 už mohli vystavovať len slovenskí autori.

Zastúpení na nej boli viacerí významní umelci z regiónu Záhoria (v súpise označení boldom).