Cena Fra Angelica pre prof. Evu Fordinálovú

0
377
Prof. Eva Fordinálová a Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre VVK. Foto: Viera Drahošová

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru odovzdal 20. februára 2018 v Bratislave, v Primaciálnom paláci dvanástim osobnostiam, ktoré sa svojou tvorbou pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, ocenenia Fra Angelico.
Slávnostnému oceneniu predchádzala sv. omša v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol pápežský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonelo, koncelebrovali Mons. František Rábek a Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup a viacerí prítomní kňazi, medzi nimi i dekan skalickej farnosti Roman Stachovič.
Podujatie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca otvoril moderátor, herec Štefan Bučko privítaním ocenených, hostí i všetkých prítomných. Skladby autorov duchovnej hudby predniesli členovia sólisti hudobného zoskupenia Musica Aeterna. Ceny odovzdali Mons. František Rábek a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita.
V oblasti slovesného umenia cenu získali herec Ján Galovič, literárna vedkyňa, poetka a profesorka Eva Fordinálová, básnik, prozaik, dramatik, textár, autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. Za prínos v oblasti výtvarného umenia cenu udelili historikovi umenia a pedagógovi Mariánovi Kvasničkovi, Jánovi Lukáčovi in memoriam a Ivet Axamitovej. V oblasti hudobného umenia  boli ocenení vedúci odboru Cirkevnej hudby na štátnom konzervatóriu v Bratislave Peter Reiffesr, organizátor Cíferských hudobných jarí Viliam Hafner a muzikologička, organistka a dramaturgička Viera Lukáčová-Donovalová. V mimoriadnej kategórii si cenu odniesli básnik Pavol Stanislav Pius, sochár Marián Polonský a kňaz Jozef Tomaga. Za všetkých ocenených sa poďakoval Daniel Hevier. Po ocenení Evy Fordinálovej úryvok z jej duchovnej tvorby predniesla herečka Libuša Trutzová.
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. je z Borského Mikuláša. Žije v Skalici. Pôsobila ako učiteľka a vysokoškolská pedagogička a vedkyňa v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venovala Jánovi Hollému, rodom z Borského Mikuláša a Augustínovi Doležalovi zo Skalice. V diele Jána Hollého skúma predovšetkým ideu slovenskej kresťanskej kultúry a národnej suverenity v európskom kontexte, s akcentom na cyrilo-metodskú tradíciu ako slovenské národné kultúrne dedičstvo. Sleduje i aplikáciu jeho ideí do národnej ideológie romantickej generácie. Je autorkou početných monografií a vysokoškolských príručiek. Od vzniku časopisu Záhorie, vydávanom Záhorským múzeom v Skalici v roku 1993 aktívne pôsobí v jeho redakčnej rade. Jej kresťanská poézia je jednou z najintímnejších a najľúbostnejších, je autorkou viacerých básnických zbierok a mnohých rozhlasových zamyslení či príspevkov do časopisov.
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili rodinní príslušníci a priatelia Evy Fordinálovej, zástupcovia skalickej farnosti a Záhorského múzea.
Myšlienka ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska je od roku 2002 prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku, neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.
Blahoslavený Fra Angelico bol taliansky maliar a dominikánsky Kňaz. Zomrel v roku 1455. Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana, v Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd a v Kostole San Domenico vo Fiesole oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Je pochovaný v Ríme. Za blahoslaveného bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v októbri 1992.

Mgr. Ľudovít Košík

Príspevok k podujatiu na stránke Konferencie biskupov Slovenska:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180221011

Rozhovor s prof. Evou Fordinálovou v rozhlase:
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/host-dobreho-rana/158010/eva-fordinalova