Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet
nedeľa, 16 júna, 2024

Konzervovanie náhrobníkov na evanjelickom a. v. cintoríne v Skalici

V mesiacoch september až november 1932 prebiehali práce, výsledkom ktorých bol rad starobylých náhrobníkov, umiestnený v železobetónovej konštrukcii pri severnom a východnom múre cintorína, pri každom vytlačený nápis a v kúte mramorová popisná tabuľa. Uprostred cintorína postavili mohylu s mramorovou doskou,...

Nesmieme zabúdať na obete vojny, Viktor Ozábal

Každoročne Mesto Skalica pietnym aktom vzdáva 11. apríla úctu a vďaku všetkým, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a v celkovom kontexte o ukončenie druhej svetovej vojny. Patrí medzi nich a svoj život za...

Učiteľ národov v Skalici

Vo svojom pohnutom živote, bohatom na cesty a putovanie, strávil Jan Amos Komenský takmer celý veľkonočný týždeň 1650 v Skalici; Veľká noc vtedy pripadla na 17. a 18. apríla. Rozhodnutím synody na zasadnutí v poľskom Lešne bol poverený starať...

Hotel na námestí v Skalici

Medzi charakteristické budovy skalického námestia v prvej polovici 20. storočia patril i mestský hotel (predtým hostinec), ktorý mesto prenajímalo. V roku 1906 zadalo stavbu Milanovi Michalovi Harmincovi, ktorý ju realizoval na mieste staršieho zboreného hostinca v historizujúcom -...

Dusarovská kaplnka v Skalici

Kaplnka Rozlúčky Ježiša a Márie pred utrpením, medzi domácimi známa ako Dusarovská (podľa rodiny Dusardovej), stála na konci pozemku, ktorý patril Adamovi Blaškovičovi. Podľa mestskej kroniky bola kaplnka známa i pod názvom Surmayovská alebo...

Inštalovanie manufaktúrnej zástavy tkáčov

V septembri roku 2017 sme vás informovali o projekte reštaurovania manufaktúrnej zástavy tkáčov z roku 1825 zo Šaštína, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. V týchto dňoch prebieha po zhotovení...

Miesto pokoja v Skalici

Miestom, kam sa odoberajú obyvatelia Skalice na miesto posledného oddychu, je najvyšší bod intravilánu Skalice, rozsiahle návršie s kalváriou a Rotundou svätého Juraja. Symbolicky ho dotvárajú lipy, najstaršia skalická lipa stojí na spoločnom priestranstve. Lipy oddávna obklopovala...

Prednáška Ľudový odev na Záhorí v Malackách

Srdečne vás pozývame na prednášku odborných pracovníkov Záhorského múzea v Skalici, etnologičky Mgr. Dity Csütörtökyovej, PhD. a historika PhDr. Richarda Dršku na tému Ľudový odev na Záhorí v utorok 10. apríla 2018 o 18.00...

Oznam

Záhorské múzeum v Skalici bude počas veľkonočných sviatkov zatvorené. Tešíme sa na vašu návštevu od 3. apríla 2018.

Veľkonočné želanie

Prajeme vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.  

Veľkonočné inšpirácie

Posledným veľkým dielom iniciovaným v Skalici MUDr. Pavlom Blahom bola Hospodyňská škola, ktorá po zriadení v roku 1921 pôsobila v budove gymnázia. V roku 1927 dokončila firma Ing. Jozef Doležal a syn podľa projektu firmy Stocker z Brna novú budovu...

Neprerušená niť

Hlboký a bytostný vzťah k ľudovému umeniu a piesni získal MUDr. Pavel Blaho od svojej matky. Mária Blahová „vynikala krásnou postavou, ktorej veľmi slušala večne usmievavá tvár, oduševnená veselou mysľou. Nechýbala na nijakej významnejšej svadbe, kde si...