Hotel na námestí v Skalici

0
784
Námestie s budovou hotela pred rokom 1912. Archív Záhorského múzea v Skalici

Medzi charakteristické budovy skalického námestia v prvej polovici 20. storočia patril i mestský hotel (predtým hostinec), ktorý mesto prenajímalo. V roku 1906 zadalo stavbu Milanovi Michalovi Harmincovi, ktorý ju realizoval na mieste staršieho zboreného hostinca v historizujúcom – neogotickom štýle (nie je doložené, či podľa vlastného projektu). Od roku 1908 hotel s centrálnym arkierom, množstvom vežičiek, veľkými členitými prízemnými oknami, fasádou členenou rímsami a zdobenou rozličnými plastickými prvkami oživoval vzhľad námestia. Na prízemí smerom na námestie sa nachádzalo kasíno a kaviareň, izby a tanečná sála smerovali do dvora. Po vzniku Československej republiky mesto uzatváralo nové nájomné zmluvy na majetok, ktorý mal maďarských nájomcov a od januára 1919 sa stal jeho nájomcom Rosenbreier, od roku 1924 do roku 1934 Arnošt Mittelham, po ňom vdova Mittelhamová a od roku 1936 V. Grammel. Hostí podľa súdobej reklamy lákal na výbornú kuchyňu a uherskobrodské pivo. Nájomníci hotela zároveň prevádzkovali i záhradnú reštauráciu v Hájku, ktorá mala veľkú terasu s kapacitou 100 hostí, bola obľúbeným výletným miestom s tanečným parketom a pódiom pre hudbu, ktorá tu cez víkendy hrávala. Koncom 30. rokov kasíno hotela vyhorelo a prestal prosperovať. Počas vojny a po vojne mesto nemalo prostriedky na obnovu a v roku 1945 sa rozhodlo hotel odpredať. Predalo ho rodine Tlachovcov z Veselí nad Moravou, ktorí mali s podnikaním v pohostinstve skúsenosti. Zmluvne ich zaviazalo, že ho prestavajú na moderný hotel. V roku 1947 bola hrubá stavba hotová, už v novembri sa v ňom konala prvá zábava, i keď ešte nebol celkom dokončený. Mal ústredné kúrenie, 10 izieb s teplou vodou, prestavbou však stratil pôvodný charakter. Hotel Tlach fungoval len krátko, do prevzatia štátom. Odvtedy (i po reštitúcii pôvodnými majiteľmi) ho Skaličania a návštevníci Skalice poznajú pod názvom Tatran.

Brezina Peter: Živnosti a hospodársky vývoj v rokoch 1918 – 1950, s. 533 – 365. In: Skalica (monografia), 2014, 1230 s.
Juríčková, Zuzana: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí. In: Záhorie 5, 2005, s. 7 – 12.
Kronika mesta Skalice 4, s. 202 (MVSR, Archív TT, pracovisko Skalica).