Nesmieme zabúdať na obete vojny, Viktor Ozábal

0
502
Nesmieme zabúdať na obete vojny. Foto: Viera Drahošová

Každoročne Mesto Skalica pietnym aktom vzdáva 11. apríla úctu a vďaku všetkým, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a v celkovom kontexte o ukončenie druhej svetovej vojny. Patrí medzi nich a svoj život za oslobodenie Slovenska od fašizmu položil i dôstojník povstaleckej armády a partizánsky veliteľ kpt. Ing. Viktor Ozábal, rodák z blízkych Radošoviec. Narodil sa 1. septembra 1913 v národoveckej rodine Ozábalovcov a vyštudoval zememeračstvo. V roku 1938 nastúpil vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe, v roku 1939 sa vrátil na Slovensko. V roku 1943 pracoval v Slovenskom vojenskom zemepisnom ústave v Harmanci, kde sa zúčastnil príprav SNP. V roku 1944 prevzal vedenie jedného z oddielov Jegorovovej partizánskej brigády a zúčastnil sa s ňou bojov o Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce a v bojoch o Martin pri Vrútkach 21. septembra 1944 padol. Dňa 25. októbra 1945 bol prevezený a pochovaný v Skalici. Za hrdinstvo mu SNR udelila Rad SNP I. triedy a povýšenie do hodnosti štábneho kapitána In memoriam. Podrobnejšie informácie poskytuje článok Pavla Čomaja Hrdinský partizánsky veliteľ kpt. Ing. Viktor Ozábal, ktorý bol publikovaný v týždenníku Záhorák 16. augusta 1984.

Článok o Viktorovi Ozábalovi od Pavla Čomaja, Záhorák 1984

O rodine Ozábalovcov bol publikovaný článok PhDr. Vladimíra Blahu v časopise Záhorie 2, 2011, ktorý nájdete na: http://www.zahorskemuzeum.sk/vladimir-blaho-rodina-ozabalovcov/