1938 – 2018 Plány turistickej chaty na Čupoch

0
628
z archívu Záhorského múzea v Skalici

K ustanoveniu Klubu československých turistov v Skalici prišlo z iniciatívy pedagógov skalického gymnázia 8. februára 1929. Predsedom klubu sa stal Dr. Hladký, od roku 1933 evanjelický farár Dr. Ďurovič, jednateľom Sedláček, neskôr Wernerová, pokladníkom Bystrovič, tajomníkom a neskôr jednateľom Sylla.
Členovia klubu osadili v roku 1929 tri turistické mapy v Skalici, jednu v Holíči, vyznačili prvé turistické chodníky a začali pre verejnosť pripravovať pochody. Najväčšou plánovanou úlohou bolo zriadenie turistickej chaty v Zlatníckej doline neďaleko vrchu Čupy. Pôvodný návrh, ktorý bol neskôr nahradený návrhom architekta Dušana Jurkoviča, vypracoval spolu so staviteľom Doležalom Miroslav Sylla, pedagóg skalického gymnázia.
Najviac sa o zadanie projektu chaty navrhnutej Dušanom Jurkovičom v roku 1938, ktorá mala niesť meno obhajcu národných práv Slovákov Setona Watsona, zaslúžil Dr. Ján Ďurovič. Mala byť miestom relaxácie, stretávania a východiskom pre túry do okolitých oblastí. Veril, že jej postavenie napomôže rozvoju turistiky, lyžiarstva, prinesie Skalici hospodársky prospech, posilní vzájomnosť obyvateľov moravských a slovenských obcí. Za účasti delegácií z Hodonína a Strážnice sa 17. júla 1938 uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa chaty. Bolo to posledné spoločné moravsko-slovenské stretnutie pred druhou svetovou vojnou za účasti zhruba 2000 prítomných z celého okolia. K výstavbe chaty však už z celospoločenských dôvodov neprišlo, ani k naplneniu myšlienky po druhej svetovej vojne.