Záhorie 2/2021

0
260
Drevená lávka cez potok Teplica (Vrbovčianka) vo Vrbovciach. Foto: Viera Drahošová

PhDr. Peter Brezina: Gbelská osada Farské a jej úzkorozchodná železnica
PhDr. Antónia Jasemová: Spomienka na hudobníka Jozefa Kaina z Lábu
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Motív Piety v zbierke výtvarného umenia Záhorského múzea v Skalici
PhDr. Mária Zacharová: Valcový mlyn v Zohore
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Zo zbierkových fondov múzea, Nádoby na posvätné oleje

Nové knihy / Správy
Ján Pardubský jubiluje (PhDr. Viera Drahošová)
Krátke príbehy z Dolného Záhoria (ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.)
Na časopis Záhorie prispeli (Mgr. Anna Palkovičová)